ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιδότηση €200 σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές για αγορά laptop, tablet ή desktop.

Οικοδομώντας στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης COVID-19και στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας για τον περαιτέρω...