ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φ. Οψιμούλης για την ένταξη του Δ. Σχολείου Λυγουριού στο ΕΣΠΑ : Άλλο ένα έργο στοίχημα που αναλάβαμε κερδήθηκε (βίντεο).

Μετά την ανακοίνωση της ένταξης του μεγάλου κτιριακού κτιρίου και έργων βελτίωσης του Δημοτικού Σχολείου…