ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΕΠ.

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να γίνει υγιής, να επιστρέψει στην κανονικότητα και να ανακτήσει την αξιοπιστίαiα της και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Καθημερινά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε σε θέματα οργάνωσης, να διευθετήσουμε όλες τις εκκρεμότητες και άμεσο να εξυπηρετούμε τους καταναλωτές χωρίς καθυστερήσεις. Πολλά οπό το προβλήματα της καθημερινότητας, το οποίο ανακυκλώνονταν για πολλά χρόνια, έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και προχωρήσαμε σε αλλαγές ώστε να μην ξανασυμβούν. Με νέα τεχνολογικά μέσα και σωστή χρήση αυτών, ανεβάζουμε επίπεδο τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. για να γίνει η επιχείρηση αυτή που σε όλους μας αξίζει.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να φτάνει σε όλο το σπίτια με επάρκεια και καταλληλότητα. Γιο να γίνει όμως αυτό απαιτούνται κάποιες δαπάνες (ηλεκτρικό ρεύμα, βλάβες και επεκτάσεις δικτύων, προμήθεια ανταλλακτικών, μισθοδοσία προσωπικού, κλπ). Το τέλη ύδρευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτουν όλες αυτές τις δαπάνες. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να έχουν όλο το σπίτια κατάλληλο νερό (Ν. 1069/1980), αλλά για να εξασφαλιστεί αυτό θα πρέπει Oι καταναλωτές να εξοφλούν έγκαιρα ο τους λογαριασμούς τους.

Στις 26 Οκτωβρίου 2019 που ονολόβομε εnίοημο ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο την εnιχεiρηοη, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο ποοό ληξιπρόθεσμων α!)Ειλών οπό και προς την επιχείρηση. Λομβόνοντος υπόψη μος την οικονομική δυοκολiο της κσθημερινότητος των καταναλωτών, ομόφωνο οηοφοσίσομε, οηόφοση 143/18-12-2019, μiο νέο ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων α!)Ειλών δίνοντας έτσι μια τελευταίο ευκαιρία σε όσους οφείλουν στην επιχείρηση να τακτοποιήσουν πς οφειλές τους, γιοτi στη συνέχεια βόσει του κανονισμού, θα υπάρξουν διακοπές στην υδροδότηση, το οποίο φυο,κό θέλουμε να αποφύγουμε.

ΡΥΘΜΠΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡιΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
20,01-40,00 € 2
40,01-60,00 € 3
60,01-80,00 € 4
80,01-100,00 ε 5
100,01·120,ΟΟ ε 6
120,01-140,00 ε 7
140,01-160,00 ε 8
160,01-180,00 ε 9
180,01-200,00 ε 10
200,01-220,00 ε 11
220,01-500,00 ε 12
500,01-1000,00 ε 20
1000,01·1500,ΟΟ ε 35
1500,01-2000,00 ε 50
2000,01-3000,00 ε 65
3000,01-5000,00 ε 70
sοοο,οιε & όνω 80

• Πάνω οπό 500 ευρώ θα δίνεται 10% προκαταβολή επί του συνολικού ποσού και θα καταβάλλεται η πρώτη δόση.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος ΠαύλουE

Αφήστε μια απάντηση