Θεοδωρικάκος: 24 εκατ. ευρώ σε 89 δήμους της χώρας 282.300€ ο Δήμος Επιδαύρου.

0

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 24.300.000,00 € σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων.

Το ποσό των 24.300.000 € κατανέμεται στους δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό. Μέσα σε αυτούς τους δήμους και ο Δήμος Επιδαύρου με το ποσο των 282.300€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών , επενδυτικές δραστηριότητες και έργα.

Αφήστε μια απάντηση