Πώς θα μετακινούνται αγρότες και οι εργάτες.

0

Με αναγραφή της ιδιότητάς τους στο ειδικό Έντυπο Α και έχοντας πάντα μαζί κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο) θα μπορούν οι αγρότες να μεταβούν κανονικά στις εκμεταλλεύσεις και να συνεχίσουν την εργασία τους στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών απαγόρευσης κυκλοφορίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, οι αγρότες θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το έγγραφο ταυτοποίησης και συμπληρωμένο το Έντυπο Α όπου στη θέση της εταιρίας θα αναγράψουν «ιδιοκτήτης – αγρότης».

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Α, μπορούν να αναγράψουν σε ένα λευκό χαρτί τα στοιχεία τους, την διεύθυνση κατοικίας και τον λόγο της μετακίνησης.

Τι ισχύει για τους αγρεργάτες

Οι εργάτες σε κτήματα (αγρεργάτες) μπορούν να μεταβαίνουν κανονικά στην εργασία τους εφόσον έχουν σχετική βεβαίωση απ’ τον εργοδότη – αγρότη.  Στο χαρτί αυτό θα αναφέρονται τα επίσημα στοιχεία του εργοδότη ο οποίος θα δηλώνει ότι απασχολεί τον εργάτη στα χωράφια ή τους στάβλους του, όπως και το ωράριο ενώ πρέπει να φέρει και σφραγίδα του αγρότη-εργοδότη με υπογραφή.  

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχει γίνει έναρξη απασχόλησης με τη διαδικασία του εργόσημου. Άλλωστε εν προκειμένω οι αρχές ενδιαφέρονται για το λόγο της μετακίνησης και όχι για την ύπαρξη/επίδειξη των εργόσημων. Σε κάθε περίπτωση, ο εργάτης θα πρέπει να έχει μαζί του, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, ένα έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Αφήστε μια απάντηση