«Δήμος για Όλους» όχι στην ηλεκτρονική ψήφο επί των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής.

0

Ανακοίνωση εξέδωσε η ελάσσονα  αντιπολίτευση του Αθ. Γαλάνη «Δήμος για Όλους» αναφορικά με τα θέματα που τέθηκαν προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 14/04/2020 για την ηλεκτρονική ψήφο και για τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση.

Για την ηλεκτρονική ψήφο :

Ενωτική Κίνηση Επιδαύρου

Δήμος Για Όλους

Ηλεκτρονική ψήφος επί των θεμάτων της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής                               13.4.2020 Αρ. Πρωτ. 1303 δια περιφοράς.

Κύριε Δήμαρχε και πρόεδρε της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου.
Είναι αδύνατον 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη να συζητηθούν χωρίς να υπάρχει εισήγηση σας αλλά και πρόταση σας επί της οποίας καλούμαστε να ψηφίσουμε όπως προβλέπετε για τις δια περιφοράς συνεδριάσεις.

1. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών« Έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Επιδαύρου»
2. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης κτιρίων»
3. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Εκτυπώσεις Δήμου Επιδαύρου»
4. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Εκτυπώσεις –Βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας- Σχέδια Μελέτες»
5. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων και χώρων Δήμου Επιδαύρου»
6. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για « Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την στείρωση αδέσποτων ζώων»
7. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για « Προμήθεια κλιματιστικών»
8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»
9. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Καταπολέμηση Κουνουπιών στον Αστικό Χώρο Δήμου Επιδαύρου»
10. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Μίσθωση Μηχανήματος έργου»
11. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από τους κ,κ, Βενιζέλου Χριστίνα του Γεωργίου, Φουντά Παναγιώτας του Αντωνίου, Φουντά Γεωργίου του Αντωνίου, κατόπιν αίτησής τους προς το Δήμο με την μορφή χρησιδανείου
12. Εξειδίκευση πιστώσεων Α) για κάλυψη αναγκών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης κορορωνοϊου –COVID 19COVID 19 B) «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο»,
13. Έγκριση παρατάσεων έργων
14. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
15. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή βάση κερκίδας γηπέδου Νέας Επιδαύρου»

       Ως μέλος της οικονομικής επιτροπής σας καταθέτω ένσταση κατά οποιασδήποτε πράξεις και απόφασης επί των θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης για μη τήρηση των διατάξεων που διέπουν την εν λόγο συνεδρίαση αρθ. 67παρ.5-6-7-75του Ν.3852/10 της ΠΝΠ 30 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ75Α).Όπως την 18318/13.3.20 και 20930/31.03.20

Για τους λόγους αυτούς σας ζητώ την αναβολή της συνεδρίασης με νέα πρόσκληση.

                                                          Λυγουριό 13 Απριλίου 2020

 Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΓΑΛΑΝΗΣ

Για τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση :

Ενωτική Κίνηση Επιδαύρου

Δήμος Για Όλους

Ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας

Τοποθέτηση και ψήφιση επί των θεμάτων της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου της 13.4.2020 όπως αναγράφονται στην πρόσκληση του Προέδρου 1304/9-4-2020

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου

κ. Δήμαρχε

Σχετικά με τη δια περιφοράς συνεδρίαση της 13/4/2020 σας καταθέτω τα εξής:

Πράγματι, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Β΄/2020 προβλέπει δια περιφοράς συνεδρίαση οργάνων της διοίκησης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Προβλέπει όμως και δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Για τα σημαντικά θέματα που άπτονται της άμεσης λειτουργίας του Δήμου όπως είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού, συμφωνούμε να συζητηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για τα θέματα όμως που απαιτείται διαλογική συζήτηση όπως η τροποποίηση ενταγμένων έργων, η ψήφιση κανονισμών, η σύσταση νομικού προσώπου, ο προσδιορισμός χώρου υγειονομικής ταφής ζώων που πάσχουν από σοβαρό νόσημα, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις δια περιφοράς. Είναι τουλάχιστον ανέντιμο να επιδιώκετε συναίνεση των Δημοτικών Συμβούλων για τόσο σοβαρά θέματα σε δια περιφοράς συνεδρίαση, εκμεταλλευόμενοι μια διάταξη που θεσπίστηκε για να εξυπηρετήσει μια έκτακτη ανάγκη, και σε ημερομηνία μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.


                                            Ημερήσια διάταξη:

               Θέμα 1.
   2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

  Συμφωνούμε με την τροποποίηση. Παραβλέπω το γεγονός ότι στην εισήγηση δεν δικαιολογείτε την αναγκαιότητα εγγραφής κάθε πίστωσης.
                Θέμα 2.  Τροποποίηση της 145/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου. Υποβολή νέου αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ”. Ανάκληση της 42/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου.

 Μόλις στην προηγούμενη τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση αποφασίσαμε την υπογραφή προγραμματικής με την ΑΝΝΑΡ ΑΕ για την εκπόνηση των εγκεκριμένων μελετών. Πότε ακριβώς προέκυψαν τα νέα δεδομένα που σας οδηγούν στην αλλαγή του σχεδιασμού; Σε τι αφορά η νέα διάνοιξη οδού στην Αρχαία Επίδαυρο; Δεν αναφέρεστε αναλυτικά στην εισήγησή σας.

Προτείνουμε την αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου να μας ενημερώσετε για τι ακριβώς προτείνετε να ψηφίσουμε. Επιπλέον επισημαίνω ότι με τον τρόπο που λειτουργείτε, κινδυνεύουμε να χάσουμε την χρηματοδότηση. Διότι η πρόταση είχε γίνει Νοέμβρη του 2018, εγκρίθηκε Μάρτιο του 2019 και εσείς προτείνεται αλλαγές και εκκίνηση της διαδικασίας από την αρχή, ενώ βρισκόμαστε στον Απρίλιο 2020.

        Θέμα 3. Αντικατάσταση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Επιδαύρου

  Έλαβα σήμερα ενημερωτικό email ότι εξαιρέθηκε από την ημερήσια διάταξη.                                                                                              
        Θέμα 4.  Τροποποίηση της από 1/7/2019 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Επιδαύρου για το έργου ‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ’’. Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης του έργου.

  Συμφωνούμε με την εισήγηση που προτείνει η κ. Υπουργός. Ως προς τον εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, προτείνω να είμαι εγώ το τακτικό μέλος λόγο της επαγγελματικής ιδιότητας μου πιστεύοντας ότι είμαι σε θέση να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις του ρόλου, αφού στην εισήγησή σας δεν μας λέτε ποιον προτείνετε εσείς. Ως προς το αναπληρωματικό μέλος, ορίστε όποιον θέλετε και εγώ θα συμφωνήσω.

          Θέμα 5. Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Επιδαύρου (Κ.Ε.Δ.ΕΠ.)

Πρώτον. Η σύσταση Νομικού Προσώπου είναι πολύ σοβαρό θέμα για να μπορεί να αποφασιστεί δια περιφοράς.

Δεύτερον.  Δεν υπάρχει η προβλεπόμενη μελέτη βιωσιμότητας της νέας επιχείρησης που προτείνετε. Αυτό που μας στείλατε συνημμένο στην εισήγησή σας τιτλοφορείται ως “οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Επιδαύρου”, δεν αναλύει τα χαρακτηριστικά του Δήμου ούτε τα οικονομικά μεγέθη, δεν περιλαμβάνει τα σχέδια των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, δεν είναι σαφές εάν μεταβιβάζει ο Δήμος στην επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία και δεν έχει γίνει εκτίμηση αυτών από την προβλεπόμενη επιτροπή (άρθρο 253 ΔΚΚ) κλπ και γενικά δεν αποτυπώνονται σε αυτήν, εκείνα τα στοιχεία που δικαιολογούν τη βιωσιμότητα της υπό σύσταση επιχείρησης. Τελικά, τα στοιχεία αυτής της μελέτης που μας παρουσιάζετε και που θέλετε πάνω σε αυτή την προχειρότητα να στηρίξετε μια επιχείρηση, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που απαιτεί η 43886/2007 (ΦΕΚ 1574/Β/2007) απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ.

Τρίτον. Όταν δίνετε τα τυπικά στοιχεία του Δήμου σε μελετητές, όπως στην μελέτη που συζητάμε, παρακαλώ πολύ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αν δεν τα δώσατε εσείς, οφείλετε να τα ελέγχετε πριν τα διασπείρετε.

Για παράδειγμα, είναι επιεικώς απαράδεκτη η αναφορά της δεύτερης παραγράφου της πρώτης σελίδας που λέει “Ο Δήμος Επιδαύρου είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011, από την ενσωμάτωση του δήμου Ασκληπιείου στον προϋπάρχοντα Δήμο Επιδαύρου…” .

Ο “Καλλικράτης” ν. 3852/2010 στο άρθρο 2 λέει:

2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:…….3.∆ήμος Επιδαύρου με έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνται.”
Επομένως, κανένας Δήμος δεν προσαρτήθηκε σε κανέναν άλλον. Συνενώθηκαν δύο Καποδιστριακοί Δήμοι και αποτέλεσαν τον νέο Δήμο Επιδαύρου. Ξεκάθαρο.

Προτείνουμε την αναβολή της συζήτησης του θέματος ώστε να συζητηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις. Εννοείται πως δεν ψηφίζω αυτήν την προχειρότητα.

          Θέμα 6. Ανεύρεση χώρων υγειονομικής ταφής για την αφρικανική πανώλη

 Και για αυτό το θέμα δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση δια περιφοράς. Για μια τόσο σοβαρή νόσο όπως αναφέρετε στην εισήγησή σας, προτείνεται τον χώρο του «ΝΤΕΒΕΤΖΗ», ιδιοκτησίας του Δήμου Επιδαύρου, πέραν του χώρου ΧΑΔΑ που έχει αποκατασταθεί.

Πρώτον. Ο χώρος αυτός είναι ενιαίος με αυτόν που έχει αποκατασταθεί και δεν μας δίνεται ένα σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας που να τον προσδιορίζει ώστε να δούμε και αν πληροί τις προϋποθέσεις. Επί πλέον σας επισημαίνω ότι ο συγκεκριμένος χώρος εφάπτεται σε όλο το μήκος του με κεντρικό ρέμα που καταλήγει στην Θάλασσα της Κάντιας.

Δεύτερον. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην Κοινότητα Λυγουριού. Ρωτήθηκε το Συμβούλιο της Κοινότητας αν συμφωνεί ;;;;

Τρίτον. Στο Λυγουριό δεν έχουμε χοιροτροφικές μονάδες ούτε σε όλη της περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου. Τέτοιες υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου. Με ποια λογική θα μεταφέρουμε μολυσμένα ζώα για ταφή σε έναν χώρο αφενός τόσο μακριά από την εγκατάσταση των μονάδων, αφετέρου μέσα σε ένα χώρο που τον χρησιμοποιεί ο Δήμος καθημερινά και επιπλέον δίπλα σε κτήματα που βόσκουν αιγοπρόβατα ;;;; Πόσο σίγουροι είμαστε ότι η νόσος δεν θα μεταδοθεί σε άλλα ζώα;;;;

Τέταρτον. Εξετάστηκε η δυνατότητα να προταθεί ο χώρος του πρώην σκουπιδότοπου της Αρχαίας Επιδαύρου για τον σκοπό αυτό που γειτνιάζει μόνο με δασική έκταση και δεν έχει προβλήματα με ρεματιές και ότι άλλο;;;
Αν εξετάστηκε και απορρίφθηκε, για ποιο λόγο απορρίφθηκε ;;;;

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά τη δημόσια υγεία, προτείνουμε την αναβολή της συζήτησής του, ώστε να συζητηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση και να ακουστούν όλες οι απόψεις.

        Θέμα 7. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή

πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Επιδαύρου έτους 2020.
Το θέμα έρχεται λόγω αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση όπου είχαν διαπιστωθεί παραλείψεις στην εισήγηση. Επειδή οι παραλείψεις αυτές δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν ψηφίζουμε την πρότασή σας και σας ζητώ την αναβολή της συζήτησής του, ώστε να συζητηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση και να ακουστούν όλες οι απόψεις.

Και εδώ έχω να σας επισημάνω για άλλη μια φορά ότι τόσα χρόνια πέρασαν με την υπάρχουσα κατάσταση και η υπηρεσία λειτουργεί.. Πρέπει εν μέσω πανδημίας να παρθούν έκτακτες αποφάσεις ;;; η κάτι άλλο κρύβεται πίσω από όλο αυτό το ζόρι ;;;                Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Μόλις σήμερα έλαβα ενημερωτικό email ότι προτείνεται η συζήτηση του θέματος Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου.

— Συμφωνώ με την πρόταση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους κ. Σαρρή Ανθούλα του Βασιλείου με πτυχίο ΤΕΙ Λάρισας-Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων για το ΔΣ του ΝΠΙΔ “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου” και συμφωνώ να οριστεί τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του κ. Μπινιάρη Ιάσονα. Πιστεύω και θεωρώ ότι έχουν ελεγχτεί τα κολλήματα μεταξύ των μελλών. Από ότι έχω πληροφορηθεί με την ευκαιρία σας επισημαίνω ότι υπάρχουν και άλλα μέλη του ΔΣ που δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους μέχρι σήμερα. Τι σκοπεύει να κάνει ο εκλεκτικός μηχανισμός που προβλέπει ο κώδικας σε τέτοιες περιπτώσεις ;;; Απ’ ότι ξέρετε δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του ΔΣ της Επιχ/σης, το Δημοτικό Συμβούλιο, και βεβαίως τον Δήμαρχο.  — Ευχαριστώ —

    
         
    

                                                 Λυγουριό 13 Απριλίου 2020

 Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΓΑΛΑΝΗΣ

Αφήστε μια απάντηση