Άμεση ανεύρεση χώρων υγειονομικής ταφής για την Αφρικάνικη Πανώλη των χοίρων.

0

Άμεση ανεύρεση χώρων υγειονομικής ταφής για την Αφρικάνικη Πανώλη των χοίρων καλή τους Δήμους και μέσα σε αυτούς των Δήμο Επιδαύρου για την εξεύρεση τουλάχιστον ενός (1) χώρου υγειονομικής ταφής, έκτασης 5-10 στρεμμάτων, καθώς και έναν (1) αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων, σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α.758/6824/09-3-2020 (Β’ 730) «Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων», χρειάζεται να διενεργηθεί θανάτωση και υγειονομική ταφή χοίρων συγκεκριμένων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων για την πρόληψη διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων. για την εξεύρεση τουλάχιστον ενός (1) χώρου υγειονομικής ταφής, έκτασης 5-10 στρεμμάτων, καθώς και έναν (1) αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων, σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α.758/6824/09-3-2020 (Β’ 730) «Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων», χρειάζεται να διενεργηθεί θανάτωση και υγειονομική ταφή χοίρων συγκεκριμένων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων για την πρόληψη διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

Η πρόταση του Δήμου Επιδαύρου είναι ο χώρος στην περιοχή «ΝΤΕΒΕΤΖΗ», ιδιοκτησίας του Δήμου Επιδαύρου, πέραν του χώρου ΧΑΔΑ που έχει αποκατασταθεί.

Αφήστε μια απάντηση