Τα φουλβικά οξέα στη γεωργία.

0

Η Παγκόσμια γεωργία αλλάζει, αλλάζει στην φυτοπροστασία (κάθε χρόνο σχεδόν  καταργούνται σημαντικές δραστικές ουσίες)   και φυσικά αλλάζει σε επίπεδο θρέψης. Αφού περάσαμε μια περίοδο σπατάλης των λιπασμάτων, πλέον η ανάγκη των καιρών αλλά και η παγκόσμια τάση έχουν παροτρύνει πολλούς καλλιεργητές στην εκμετάλλευση της Γής με πιο βιολογικούς μεθόδους, με χρησιμοποίηση πιο σύγχρονων λιπασμάτων και χρησιμοποίηση των υπάρχων αποθεμάτων (δεσμευμένων στοιχείων). Σύμμαχος του παραγωγού είναι ο σκουρόχρωμος χρυσός τα φουλβικά οξέα.

Στο παρών άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε συνοπτικά μια παρουσίαση της ωφέλειας της χρησιμοποίησης των φουλβικών οξέων στην καλλιέργεια .

Τα Φουλβικά οξέα αποτελούν οργανικά μόρια και αποτελούν από τους καλυτέρους βιοδιεγέρτες.  Τα  Φουλβικά προσκολλώνται στα ανόργανα ιόντα και έτσι δεν δεσμεύονται από τα εδαφικά μόρια, αποτέλεσμα αυτού να παραμένουν διαθέσιμα για το φυτό συνεπώς βελτιώνουν τη πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών. Παράλληλα καθώς τα οξέα αυτά περιέχουν οξυγόνο σε υψηλό βαθμό οξυγονώνουν και αερίζουν τις ρίζες στα ‘βαριά’ και κακός αεριζόμενα εδάφη.

Το Φουλβικό οξύ είναι ένα οξύ μικρότερου μοριακού βάρους συγκριτικά με το χουμικό οξύ, αυτό πρακτικά αποτελεί σημαντικό όπλο του καλλιεργητή. Αυτό γιατί μπορεί να το εφαρμόζει σε ξερικές καλλιέργειες όπως της ελιάς. Συνδυάζοντας το δε  με διαφυλλικά λιπάσματα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα τους αφού το οξύ μεταφέρει μέσω της κυτταρικής μεμβράνης και να τα απελευθερώνει μέσα στο φυτικό κύτταρο ειδικότερα τα ιχνοστοιχεία

ΦΟΥΛΒΙΚΆ ΟΞΈΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΑΝΤΟΧΗ

Τα φουλβικά οξέα βελτιώνουν όπως προαναφέραμε την πρόσληψη των στοιχείων, αποτέλεσμα αυτού να διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών και να βελτιώνουν την αντοχή τους σε περιβαλλοντικά στρες όπως καύσωνα ή παγετό ή υδατικό στρες.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω τα φουλβικά οξέα συμβάλουν πρακτικά στην συγκράτηση του νερού στις καλλιέργειες και καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών. Αερίζει και οξυγονώνει το έδαφος, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόν.

Βαγγέλης Τσιρίκος

Γεωπόνος τ.ε.

Πηγή:

  • www.farmacon.com
  • Calvo, P., Nelson, L., & Kloepper, J. W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. Plant and soil383(1-2), 3-41.Canellas LP, Olivares FL, Aguiar NO, Jones DL, Nebbioso A, Mazzei P, et al. Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. Sci Hortic. 2015;30(196):15–27.
  • Mansour, A. E. M., Ahmed, F. F., Abdelaal, A. M. K., Eissa, R. A. R., & Sahrawy, O. A. M. (2013). The beneficial of using some biostimulants as a partial replacement of chemical n fertilizers in florida prince peach orchards. J. Appl. Sci. Res9(1), 867-871..
  • Pettit, R. E. (2004). Organic matter, humus, humate, humic acid, fulvic acid and humin: Their importance in soil fertility and plant health. CTI Research.

Αφήστε μια απάντηση