500.000 ευρώ για συντήρηση του δρόμου Κολιάκι – Τραχειά.

0

αποφάσεις για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίασή της που έγινε χθες Παρασκευή 15 Μαΐου, με τηλεδιάσκεψη.

Μεταξύ άλλων, η επιτροπή προέβη στην έγκριση της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης όσον αφορά το έργο συντήρησης του δρόμου Κολιάκι – Τραχειά στην Αργολίδα (προϋπολογισμού 500.000 ευρώ).

Αφήστε μια απάντηση