Μια θέση εργασίας στη Σελόντα για τη μονάδα συσκευασίας.

0

Ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της:

ΒΟΗΘΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ

Για την στελέχωση της μονάδας συσκευασίας ψαριών στην περιοχή του Όρμου Βουρλιάς Αργολίδος.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΙ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Καλή γνώση χειρισμού MS Office και Αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει μόνιμη θέση απασχόλησης, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μεταφορικό μέσο για την καθημερινή μετακίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν επικοινωνούν στο τηλ. 210 3724900 και εσωτερική γραμμή 661 ή 662  και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: Mouratis.g@gr.selonda.com

Αφήστε μια απάντηση