Δυο άτομα με σύμβαση εργασίας προσλαμβάνει Δήμος Επιδαύρου.

0

Ο Δήμος Επιδαύρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (02) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το αρ..74 του Ν.4745/2020 και συγκεκριμένα:

Α. 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή)

Β. 1 άτομο ΔΕ Διοικητικού

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Αφήστε μια απάντηση