φ. Οψιμούλης σε Φ. Σχινά: Σας ενδιαφέρει η πολιτική και όχι η ουσία. Εμάς οι ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.

0

Σε απάντηση στα όσα ανακοίνωσε ο πρώην αντιδήμαρχος προχώρησε ο πρόεδρος σχολικών επιτροπών Φ. Οψιμούλης.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση του προέδρου των Σχολικών Επιτροπών :

“Με έκπληξη είδαμε την ανακοίνωση, πρώην αντιδημάρχου και επί εννέα χρόνια συμβούλου της συμπολίτευσης.


Διαπιστώνουμε λοιπόν την επιβεβαίωση των όσων λέμε!


Πάλι με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΤΡΟΠΟ προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους ΟΡΚΩΤΟΥΣ λογιστές!
Κάνει κάποιες επισημάνσεις και μας λέει ότι το πόρισμα των ΟΡΚΩΤΩΝ είναι λάθος!!!

Σας απαντάμε ότι το γραφείο των ορκωτών λογιστών που απευθυνθήκαμε είναι αυτό που είχατε εμπιστευθεί και σας υποστήριζε όταν ήσασταν αντιδήμαρχος και αυτό γιατί δεν θέλαμε να υπάρχουν μομφές για τους συνεργάτες μας.


Απαντήσεις :
1) Είναι υποχρεωμένος ο ελεγκτικός μηχανισμός να αναζητά τις καθαρίστριες στο σπίτι τους να δει εάν πληρώθηκαν όταν δεν υπάρχουν ΝΟΜΙΜΑ παραστατικά; Πιθανό να ισχύει αυτό που λέει! Πιθανόν όμως να ισχύει και άλλου είδους δοσοληψία. Θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία; 

Οι ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ζήτησαν τα νόμιμα παραστατικά από την σχολική επιτροπή και έλαβαν ότι υπήρχε στα αρχεία της. Τα παραπάνω έσοδα διασταυρώθηκαν με τα extrait των τραπεζών και βεβαιώθηκαν από τους ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. 

Για τα έξοδα ΔΕΝ υπάρχει παραστατικό – απόδειξη που να βεβαιώνει το εκάστοτε έξοδο. Συνεπώς, δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν έξοδα υποθέσεις περί μη χρέους προς καθαρίστριες και στο βιβλίο (εσόδων – εξόδων που δεν υπάρχει!), δεν καταχωρούνται σαν παραστατικά δαπάνης επιστολές!


Οι Σχολικές Επιτροπές επίσης όφειλαν για το ΙΚΑ περίπου 13.000€ τα οποία και δεν έλαβαν υπόψη καθ’ ότι δεν υπήρχαν και πάλι παραστατικά (το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε προστεθεί στο έλλειμμα).
2) Άρθρο 3


Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.


1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α’) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού. 

2. Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα.

3. Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση.
Άρα η απάντηση για τα έσοδα των κυλικείων είναι ότι ΔΕΝ υφίσταται αφαίρεση από το έλλειμμα 35.000€.

3) Στοιχεία εσόδων – εξόδων δόθηκαν από το αρχείο και αναζητήθηκαν πολλά εξ αυτών! Δεν κατανοώ την έκπληξή σας! Εάν δεν υπήρχαν ΝΟΜΙΜΑ παραστατικά και βιβλία δεν κατεγράφησαν στην έκθεση!

Όχι. Δεν υπάρχει κανένα Νομικό πρόσωπο χωρίς πάγια έξοδα, αλλά ΔΕΝ υπάρχει επίσης κανένα Νομικό πρόσωπο που να μην τηρεί ΚΑΝΕΝΑ βιβλίο και στοιχείο όπως ο νόμος ορίζει, εν προκειμένω το : (ΦΕΚ 318/Β΄/25-2-2011. Αριθμ. 8440).

Οι ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ δέχτηκαν λόγω της έλλειψης των παραστατικών δαπανών, είτε αυτά αφορούσαν πάγια είτε μεταβλητά έξοδα, τα έξοδα τα οποία αναγράφονταν και ψηφίστηκαν στους απολογισμούς, τα οποία μέσα μπορεί και να περιείχαν πχ έξοδα ΟΤΕ/ΔΕΗ αλλά και τα έξοδα των καθαριστριών. Συνεπώς, έχουμε αποδεχτεί την ύπαρξη εξόδων, μη γνωρίζοντας όμως την ανάλυση αυτών και μη έχοντας τη δυνατότητα επαλήθευσής τους, λόγω έλλειψης των παραστατικών.
Σκοπός ενός διαχειριστικού ελέγχου είναι : 
α) Έλεγχος των βιβλίων στοιχείων και των παραστατικών που αναγράφονται σε αυτά => (ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ). 
β) Έλεγχος διαδικασιών αν αυτές εφαρμόζονται όπως αναγράφει ο νόμος. (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΝ 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ).

Εγκαλεί εμάς για πολιτική εκμετάλλευση του πορίσματος των ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ επειδή είπαμε την αλήθεια;


Εγκαλεί εμάς για πολιτική εκμετάλλευση του πορίσματος των ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ επειδή προφανώς δεν το έκαναν οι ίδιοι; Γιατί άραγε δεν το έκαναν;

  
Μάλλον μόνο αυτό σας ενδιαφέρει δυστυχώς τόσα χρόνια. Η πολιτική και όχι η ουσία. 
Τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στη θέση μας;

  
Θα συγκαλύπτατε το γεγονός; Τι θα απαντούσατε στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης που θα έρθουν για έλεγχο; Δεν ήξερα; Να κάτι είχα ακούσει αλλά δεν με ενδιέφερε;
Περιμένατε μία νέα Ιφιγένεια μάλλον!


Αντί να ζητήσουν συγνώμη στα μέλη των σχολικών επιτροπών, που τους έβαζαν να ψηφίσουν πέτσινους απολογισμούς, ζητούν από εμάς τι ακριβώς;

  
Έτσι θα προστατεύσετε τα υπόλοιπα μέλη;

  
Εσείς πώς προστατεύατε τα μέλη των σχολικών επιτροπών μέχρι και πέρυσι, όταν τους βάζατε να υπογράφουν διατάξεις που είχαν καταργηθεί από το 2011;


Εσείς είστε υπεύθυνοι που αυτή την στιγμή είναι υπόλογοι οι διευθυντές των σχολείων.
Εμείς τους προστατεύσαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε κάνοντας τις σχολικές επιτροπές σύννομες.

  
Δυστυχώς δεν ακούσαμε καμία συγνώμη και κανείς δεν επέστρεψε χρήματα πίσω. 
Γιατί βγαίνετε εσείς να υπερασπιστείτε τον ή τους ανθρώπους που πήραν τα χρήματα των παιδιών μας;
Συντάσσεστε μαζί του ή μαζί τους;


Μπαίνετε μαζί στο κάδρο της υπεράσπισης απ’ ότι καταλαβαίνουμε!


Και φυσικά αυτό μας προκαλεί απορία επειδή τα ερωτήματα που βάζουμε δεν αφορούν προσωπικά εσάς καθώς δεν είχατε, εμφανώς τουλάχιστον, εμπλοκή με αυτή την υπόθεση.


Εσείς, πραγματικά, νομίζετε προστατεύετε με το ποσό των 76.000€ τους διευθυντές και εμείς με τις 176.000€ όχι;

  
Το είπαμε και θα το ξαναπούμε όσες φορές χρειαστεί. Σαφώς και δεν ευθύνονται τα μέλη των σχολικών επιτροπών, διευθυντές σχολείων και μη, αλλά αυτοί που είχαν την οικονομική διαχείριση των λογαριασμών.

  
Γιατί θεωρείτε ότι η δική σας επαγγελματική – ακαδημαϊκή εμπειρία, στο συγκεκριμένο λογιστικό πρόβλημα, είναι σε καλύτερο επίπεδο από των ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και θα πρέπει να την αφουγκραστούμε;


Και φυσικά κλείνουμε με αυτό που λέτε και συμφωνούμε μέχρι τέλους
“οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί ΟΛΟΙ, εστιάζοντας στην πραγματικότητα…”.


Πραγματικότητα είναι οι ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ!!”

Αφήστε μια απάντηση