Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου 12/03/2021 – Ολόκληρο το βίντεο.

0

Το διά περιφοράς έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω τηλέ-διάσκεψης του Δήμου Επιδαύρου πού έγινε στης 08/03/2021 με θέμα : Παροχή γνώμης επί της 3/2021 απόφασης της Ε.Ε. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου περί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2021.

Αφήστε μια απάντηση