Αλ. Τσιλογιαννης : Να αποσυρθούν και να διορθωθούν οι δασικοί χάρτες.

0

Η Δημοτική παράταξη  <ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ> με αφορμή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της   9/4/2021 κατέθεσε πρόταση με την μορφή του κατεπείγοντος προς συζήτηση το πολύ σοβαρό  θέμα των ‘’ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ’’ που αναρτήθηκαν και αφορούν την γεωγραφική ενότητα του ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

Το Δ/Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία  να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή του.

Για ενημέρωση  όλων   σας γνωστοποιούμε  την πρόταση ψηφίσματος που καταθέσαμε.

 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Δυστυχώς με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία για τους αγρότες της περιοχής μας, οι τελευταίοι βρίσκονται σε απόγνωση ή στην καλύτερη περίπτωση απέναντι σε έναν οικονομικό και γραφειοκρατικό Γολγοθά. Πολλοί εξ αυτών βλέπουν τις περιουσίες τους που νόμιμα κατέχουν, καλλιεργούν, παίρνουν άδειες φύτευσης, επιδοτούνται κλπ για πάνω από πενήντα χρόνια, να αμφισβητούνται, είτε να καλούνται να πληρώσουν μεγάλα ποσά για την εκ νέου νομιμοποίηση τους –όσοι τα καταφέρουν.

Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης των δασικών χαρτών, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τις αδυναμίες στην σύνταξη αυτών ( έλλειψη επιτόπιας αυτοψίας, αστοχίες, μικρά και μεγάλα οφθαλμοφανή λάθη) που οδηγούν μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας να παλέψουν για το αυτονόητο. Την προστασία της γης που δίνει ψωμί στις οικογένειές τους και συμβάλει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία. Ως δημοτικό συμβούλιο του δήμου ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ,  διαμηνύουμε προς όλες τις υπεύθυνες για το θέμα δημόσιες αρχές πως θα βρισκόμαστε διαρκώς στο πλευρό των αγροτών –δημοτών υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της καλλιέργειας της γης που κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας ή αποκτήθηκε με σκληρή δουλειά και ιδρώτα στα πραγματικά πεδία της παραγωγής.

Ο αγρότης δεν αντέχει άλλα βάρη. Ο αγρότης χρειάζεται κίνητρα για να συνεχίσει την ανάπτυξη και την ευημερία προς όφελος της οικογένειάς του, του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας της χώρας μας.

ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

«1) Να αποσυρθούν οι δασικοί χάρτες, να διορθωθούν τα πρόδηλα σφάλματα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αναρτηθούν εκ νέου.

2) Ενημέρωση των ιδιοκτητών για τους τίτλους ιδιοκτησίας που γίνονται αποδεκτοί και μέχρι ποια χρονολογία, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώτος του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 .

Τίτλοι που το δημόσιο δεν θα εγείρει ενστάσεις επί της κυριότητας των ιδιοκτησιών είναι:

Α) συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια αγοραπωλησίας, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, συμβόλαιο δωρεάς κ.λπ.) μετεγγραμμένες στο Υποθηκοφυλακείο για τις οποίες δηλώνεται ως λόγος κτήσεως και η χρησικτησία,

Β) συμβολαιογραφικά μισθωτήρια μετεγγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο των οποίων η κυριότητα αναγνωρίζεται είτε με συμβολαιογραφικές πράξεις είτε με χρησικτησία,

Γ) τα παραπάνω αποδεικτικά νομής ακινήτου που θα συναφθούν και θα μετεγγραφούν μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών.

3) -Τίθεται η πρόταση για συσχετισμό του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (σύστημα επιδοτήσεων) με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, καθώς έχουν καθορισθεί εδώ και χρόνια οι χρήσεις γης και βάσει αυτών δίνονται οι επιδοτήσεις. Έτσι θα αποφευχθεί η υποβολή σωρείας ενστάσεων.

4) Να ληφθούν υπόψη ως «γεωργικές» οι εκτάσεις που αξιοποιήθηκαν (π.χ. εκχερσώσεις) από αγρότες και επιχορηγήθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χωρίς να τους έχουν ζητηθεί εγκρίσεις από τις Διευθύνσεις Δασών.

5) Να ενσωματωθούν στους Δασικούς Χάρτες καλλιεργούμενες εκτάσεις καταχωρημένες στο ελαιουργικό μητρώο, το αμπελουργικό μητρώο και βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ.

6) Η υφιστάμενη δημοτική αγροτική οδοποιία και περιουσία εν γένει, να μην χαρακτηρίζεται δασική,καθ’ όσον αυτό θα φέρει την εγκατάλειψη της και τη μη δυνατότητα χρηματοδότησης για τη συντήρηση της ή την ένταξη της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα .

7) Να ληφθούν υπόψη οι εκτάσεις που ήταν γεωργικές μέχρι το 1945 αλλά εγκαταλείφτηκαν λόγω μετανάστευσης, μετεγκατάστασης και μείωσης του αγροτικού πληθυσμού με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζονται με έντονη βλάστηση.

8) Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις από τους Δήμους εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορεί να εξυπηρετεί του πολίτες στην ανεύρεση των ακινήτων τους, στην συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

9) Επαναπροσδιορισμός και μείωση των τελών για την άσκηση αντιρρήσεων».

10)  Να μην θίγονται αναγνωρισμένα δικαιώματα σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, που αφορά       επιδοτήσεις, ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ.

    – Ο χρόνο υποβολής των ενστάσεων να παραταθεί έως 31-12-2021

   -Να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα προκειμένου να         αποσαφηνιστούν   απορίες».

11) Άμεση ρητή ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, που θα λάβει χώρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ αρχίσει η εξέταση των αντιρρήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, με σκοπό την κατοχύρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας που υπάρχει μέχρι σήμερα (άρθρο 62 ν του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4280/2014), εξασφαλίζοντας με σαφήνεια πως το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα εγείρει αξιώσεις σε καμία απολύτως έκταση κατά τη διαδικασία του κτηματολογίου, πέραν ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, οι οποίες εκ των προτέρων θα προσδιοριστούν (π.χ δρόμοι, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, τίτλοι κυριότητας κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πράξη χαρακτηρισμού ως Δ.Δ. θα πρέπει να φέρει μπροστά το χαρακτηρισμό «Ιδιόκτητο» (Ι.Δ.Δ.). Εφόσον ένα ακίνητο είναι ιδιωτικό ή δημοτικό ή μοναστηριακό με όλους τους χαρακτηρισμούς, ακόμα και εφόσον έχει χαρακτηριστεί ΔΔ θα πρέπει να κατοχυρώνεται νομικά και να αναγράφεται στην απάντηση της επιτροπής ελέγχου των αντιρρήσεων η ιδιότητα της ιδιοκτησίας, δηλαδή ιδιωτική ή δημοτική ή μοναστηριακή. Έτσι εφόσον κατοχυρωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς νομοθετικά θα προχωρήσει δίχως προβλήματα στο άμεσο μέλλον η κτηματογράφηση.

 Άμεση νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα διευκολύνει σε ενδεχόμενο αντιδικίας την απόδειξη κυριότητας του ιδιώτη έναντι του κράτους σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής τίτλου κυριότητας, εφόσον ο ίδιος και η οικογένεια του νέμεται καλόπιστα ένα αγροτεμάχιο επί δεκαετίες.

 Δεδομένο των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, καθώς και στη λογική ότι κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση συμβάλει στην διευθέτηση ζητημάτων που θα ανακύψουν μετέπειτα στην διαδικασία του κτηματολογίου, ζητάμε να μειωθεί αισθητά το κόστος υποβολής των αντιρρήσεων.

  «Οι παραπάνω προτάσεις, αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο ενσωματώνει και αποτυπώνει το σύνολο των προτάσεων και των θέσεων, έτσι όπως αυτές έχουν εκφραστεί από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, σύλλογο και πολίτη. Βούλησή μας, το ψήφισμα αυτό, να αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο, το οποίο θα αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και τον προσανατολισμό του Δήμου μας αναφορικά με την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Υπερασπιζόμενοι λοιπόν, τα συμφέροντα του συνόλου των συνδημοτών μας, οι οποίοι σήμερα νιώθουν να απειλούνται οι ιδιοκτησίες τους, με το να τίθενται οι περιουσίες των παππούδων και των πατεράδων τους υπό αμφισβήτηση, σας καλώ να υιοθετήσουμε ομόφωνα την παραπάνω απόφαση (ψήφισμα), ενώνοντας τη φωνή μας σε μια συλλογική προσπάθεια διεκδίκησης ουσιαστικής και άμεσης λύσης στα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει. Ως Δήμος οφείλουμε να προστατέψουμε και να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις τα συμφέροντα και το δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας απέναντι στο κράτος».

                                           Για την Δημοτική Παράταξη ΄΄ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ΄΄

                                                               ΑΛΕΞ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αφήστε μια απάντηση