4 θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Επιδαύρου.

0

Ο Δήμος Επιδαύρου στην Αργολίδα καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 30/4/2021 έως την 11/5/2021 στο Δημαρχείο Επιδαύρου (Πλ. Καραϊσκάκη, Λυγουριό, Τ.Κ.21052), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πρόκειται για τέσσερις (04) θέσεις υδρονομέων, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης:
-Αρδευτικό δίκτυο Νέας Επιδαύρου: 1 άτομο, από 15/5/2021 έως 15/10/2021
-Αρδευτικό δίκτυο Αρχαίας Επιδαύρου:1, από 15/5/2021 έως 15/10/2021 και 1, από 01/7/2021 έως 30/9/2021
-Αρδευτικό δίκτυο Δήμαινας: 1, από 15/5/2021 έως 15/10/2021

 Αρδευτική περίοδος Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμ.26/08-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΝΒΩΡΨ-Ω46) απόφασή του , την αρδευτική περίοδο από 15/5/2021 έως 15/10/2021.  Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα 
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60 ο (ή σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ.339/1960 (ΦΕΚ73/1960 ΤΕΎΧΟΣ Α’).. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Αφήστε μια απάντηση