Residency στη Μικρή Επίδαυρο. Διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα για το Αρχαίο Δράμα.

0

Residencyστη Μικρή Επίδαυρο

Διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα για το Αρχαίο Δράμα,

με στόχο την ανανεωτική προσέγγιση στη δραματουργία,

τις σκηνικές φόρμες και τις διαδικασίες καλλιτεχνικής παραγωγής

Από τη δεκαετία του ’70, οι σκηνικές αναζητήσεις γύρω από το Αρχαίο Δράμα εστιάζουν κυρίως στη σκηνοθεσία και στην τέχνη του ηθοποιού. Στη σημερινή εποχή, που ζητάει μια ανανεωτική ματιά στα αρχαία κείμενα, έχει σημασία να σκεφτούμε με νέους όρους το ζήτημα της δραματουργίας και να πειραματιστούμε με νέες φόρμες. Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου διοργανώνει για πρώτη φορά διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα (residency) στη Μικρή Επίδαυρο, επιθυμώντας να δώσει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα τεχνών να προχωρήσουν υπό ιδανικές συνθήκες την έρευνά τους πάνω στη δραματουργία του αρχαίου δράματος in situ.

Η ερευνητική διαδικασία θα έχει πρακτικό χαρακτήρα και θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια: το πρώτο στάδιο («Έρευνα») θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στον χώρο Β΄ της Πειραιώς 260 (Μάιος 2021), ενώ το δεύτερο στάδιο («Εφαρμογή») στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου (Ιούνιος 2021).

Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε μεμονωμένους καλλιτέχνες, αλλά σε μια ομάδα πλήρους σύνθεσης −αποτελούμενη από Σκηνοθέτη, Δραματουργό, Χορογράφο, Συνθέτη, Ερμηνευτές−, η οποία μπορεί να προϋπάρχει ή και να συσταθεί γι’ αυτό τον σκοπό και δεν θα υπερβαίνει τα δώδεκα (12) άτομα. Η ομάδα θα επιλεγεί μέσα από διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης, για να εξελίξει τη δραματουργική οπτική της με την υποστήριξη μιας δυναμικής ομάδας συντονιστών / μεντόρων.

Ομάδα συντονιστών / μεντόρων

Δραματουργία

StefanieCarpΔραματουργός, Καλλιτεχνική Συνεργάτιδα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Μουσική σύνθεση

Θανάσης Δεληγιάννης Συνθέτης, Σκηνοθέτης, Περφόρμερ

Φωνή, Ρυθμός, Πολυφωνία: τεχνική και αυτοσχεδιασμός

Γεωργία Τέντα Mουσικός, Περφόρμερ

Χορός / Κίνηση

Αμάλια Μπένετ Χορεύτρια, Χορογράφος

Επιστημονική συνεργάτιδα

Ελένη Βαροπούλου Θεατρολόγος, Κριτικός

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν

Διάρθρωση του προγράμματος

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, θα παραχωρήσει δωρεάν, για διάστημα δέκα ημερών, τον χώρο Β στην Πειραιώς 260 και στη συνέχεια, για διάστημα τριών εβδομάδων, το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Πειραιώς 260 – Χώρος Β

«Έρευνα »

10 – 31 Μαΐου 2021

*

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

«Εφαρμογή»

20 Ιουνίου 2021

19.6: Ανοιχτή πρόβα / workinprogress& Συζήτηση μεταξύ των συντελεστών της καλλιτεχνικής ομάδας, των συντονιστών του προγράμματος και της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση των δύο σταδίων είναι υποχρεωτική, ενώ για την παρακολούθηση τους προγράμματος απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιπλέον παροχές

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου παρέχει:

  • Δωρεάν συμμετοχή των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας στο σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Δωρεάν διαμονή των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας σε καταλύματα της Παλαιάς Επιδαύρου κατά τη διάρκεια του σταδίου της «Εφαρμογής» (1 – 20 Ιουνίου)
  • Ημερήσια αποζημίωση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας κατά τη διάρκεια του σταδίου της «Εφαρμογής»
  • Βασικό ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των δοκιμών στον χώρο Β της Πειραιώς 260 και του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου
  • Πρόσβαση στο βεστιάριο και το φροντιστήριο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου για την κάλυψη βασικών ενδυματολογικών και σκηνογραφικών αναγκών
  • Επιδότηση έως και 500 ευρώ για την κάλυψη επιπλέον τεχνικών αναγκών της τελικής παρουσίασης με απαραίτητη την υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων  

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου προσκαλεί καλλιτεχνικές ομάδες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου 2021. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσωemail. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων αποτελεί η συμπερίληψη, εντός της καλλιτεχνικής ομάδας, συνεργατών / επαγγελματιών των ειδικοτήτων της σκηνοθεσίας, της δραματουργίας, της χορογραφίας, της μουσικής σύνθεσης, της ερμηνείας (ηθοποιοί / χορευτές / μουσικοί κ.ά.). Ο ανώτατος αριθμός συντελεστών της καλλιτεχνικής ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 άτομα.  

Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, σε συνεργασία με την ομάδα συντονιστών του ερευνητικού προγράμματος, θα επιλέξει μία καλλιτεχνική ομάδα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συντελεστές της καλλιτεχνικής ομάδας θα καθοδηγηθούν στη μελέτη και την πρακτική εφαρμογή της δικής τους δραματουργικής προσέγγισης ενός έργου της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, του Αισχύλου, του Σοφοκλή ή του Ευριπίδη, που θα έχουν επιλέξει.

Ειδικό βάρος θα δοθεί στην ερευνητική διαδικασία, η οποία προβλέπεται να οδηγήσει σε μια παρουσίαση σε μορφή ανοιχτής πρόβας / work in progress, και όχι ολοκληρωμένης παράστασης, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση μεταξύ των συντελεστών της καλλιτεχνικής ομάδας, των συντονιστών του προγράμματος και της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.    

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παρουσία και συμμετοχή του στην προβλεπόμενη δράση. Απαγορεύεται ρητά η προς τρίτους εκχώρηση της εν λόγω ιδιότητας έναντι του Φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η σύσταση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ή εταιρικής μορφής για την υποβολή ενιαίας πρότασης από μία καλλιτεχνική ομάδα πλήρους σύνθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω, ούτε απαιτούνται άλλες νομικού χαρακτήρα διατυπώσεις. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα τύχουν αξιολόγησης από την προσκαλούσα Αρχή, η οποία δεν δεσμεύεται αναφορικά με την ειδική αιτιολόγηση των συμμετοχών που δεν θα γίνουν αποδεκτές.     

Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης είναι ουσιώδεις, δεσμευτικοί και απαρέγκλιτοι. Η υποβολή της αίτησης από μόνη της σημαίνει την αδιαμφισβήτητη αποδοχή των όρων της παρούσας.   

Αίτηση

Αρχαίο/α κείμενο/α ως αφετηρία έρευνας 

Άλλα συμπληρωματικά κείμενα

Υποστηρικτικό ερευνητικό υλικό πρότασης (προαιρετικό πεδίο)  

Σημείωμα δραματουργού για το έργο (έως 500 λέξεις) 

Σημείωμα σκηνοθέτη για το έργο (έως 500 λέξεις) 

Δείγμα γραφής, υπό τη μορφή προσχεδίου, πάνω σε μία σκηνή του κειμένου (έως 3 σελίδες)

Αναλυτικό βιογραφικό σκηνοθέτη

Αναλυτικό βιογραφικό δραματουργού

Σύντομο βιογραφικό συνθέτη (έως 500 λέξεις) 

Σύντομο βιογραφικό χορογράφου (έως 500 λέξεις) 

Σύντομα βιογραφικά ερμηνευτών (ηθοποιοί / χορευτές / μουσικοί κ.ά.) (έως 500 λέξεις) 

Portfolio ομάδας ή συντελεστών ομάδας (έως 3 έργα)

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνης / ου πρότασης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email)

Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να κατατεθούν σε ένα ενιαίο pdf αρχείο στο seminars@greekfestival.gr.

Βιογραφικά συντονιστών

Δραματουργία

StefanieCarp

Δραματουργός, Καλλιτεχνική Συνεργάτιδα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Δραματουργός και Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Ruhrtriennale τα έτη 2018, 2019 και 2020. Είναι κάτοχος διδακτορικού στη λογοτεχνία και τις θεατρικές σπουδές με αντικείμενο το έργο του AlexanderKluge. Η στενή συνεργασία της με τη σκηνογράφο Anna Viebrock και τον σκηνοθέτη ChristophMarthaler ξεκίνησε στη Βασιλεία στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Διηύθυνε το Zürcher Schausplielshausμαζί με τον Marthaler προτού διοριστεί Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Wiener Festwochen. Υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια στο Γερμανικό Ινστιτούτο Λογοτεχνίας της Λειψίας και επικεφαλής δραματουργίας για τη Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz στο Βερολίνο.

Μουσική σύνθεση & ερμηνεία

Θανάσης Δεληγιάννης

Συνθέτης, Σκηνοθέτης, Περφόρμερ 

Ο Θανάσης Δεληγιάννης γεννήθηκε στη Λάρισα το 1983 και μεγάλωσε σε μια οικογένεια παραδοσιακών μουσικών. Από το 2007 ζει στο Άμστερνταμ, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη σύνθεση και το μουσικό θέατρο. Το 2017-2019 υπήρξε artist in residence στο Gaudeamus με το πρόγραμμα Nieuwe Makers του Performing Arts Fund NL. Το 2018 υπήρξε βοηθός του Heiner Goebbels στο Manchester International Festival και δημιουργός στο Silbersee’s atelier Spr!tzl του Άμστερνταμ. Το 2017-2018 εργάστηκε στο Tanztheater Wuppertal – Pina Bausch Company ως μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Τις χρονιές 2016-2017 ανέλαβε την καλλιτεχνική οργάνωση της ερευνητικής πλατφόρμας μουσικού θεάτρου RE-FUSE, μια πρωτοβουλία της Εθνκής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με το Gaudeamus. Διετέλεσε βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή στοNieuw Ensemble από το 2011 έως το 2014 και καλλιτεχνικός συντονιστής του Atlas Lab από το 2011 έως το 2016. Από το 2011 είναι συντονιστής του Composers’ Festival of the Conservatorium van Amsterdam, ενώ απο το 2018 διδάσκει το μάθημα Transdisciplinary Approaches. Το 2013 συν-ίδρυσε την ομάδα I/O, με έδρα το Άμστερνταμ, μαζί με μια ομάδα καλλιτεχνών με διαφορετικές επιρροές, με σκοπό να εμβαθύνουν στη δημιουργία διακαλλιτεχνικών παραγωγών. Συνεργάζεται σαν συνθέτης,stage director και performer με μουσικά σύνολα και θεατρικές ομάδες στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρειο Αμερική.

Φωνή, Ρυθμός, Πολυφωνία: Τεχνική & Αυτοσχεδιασμός

Γεωργία Τέντα

Mουσικός, Περφόρμερ, Εμψυχώτρια Μουσικών Συνόλων

Η Γεωργία Τέντα γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1971. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Δίπλωμα Πιάνου, Δίπλωμα Κρουστών, Δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής, Πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών, σπουδές Σύνθεσης) και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.. Παρακολούθησε εντατικό βιωματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αντικείμενο το Physical Theatre (Σωματικό θέατρο) και εμψυχωτή τον John Britton στο University ofHuddersfield. Έχει μελετήσει τεχνικές τραγουδιού και φωνητικής έκφρασης με τη Σαβίνα Γιαννάτου, τη Μίρκα Γιεμεντζάκη, τη Βάλια Μαυρίδου και τον Σπύρο Σακκά. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο έρευνας την ελληνόφωνη πολυφωνική φωνητική παράδοση στη Νότια Αλβανία, ιδρυτικό μέλος και συντονίστρια των φωνητικών συνόλων Διώνη (2004 – 2006) και Πλειάδες (2006 – σήμερα). Συγκεκριμένα, με το φωνητικό σύνολο Πλειάδες έχει πραγματοποιήσει συναυλίες και παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (14η BiennaleΝέων Καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου, Documenta 2017, Εναλλακτική Σκηνή Summer Nostos Festival 2019, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, μεταξύ άλλων), ενώ ατομικά συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις ως performer, συνθέτρια, πιανίστρια, κρουστή και τραγουδίστρια. Έχει διδάξει Παραδοσιακό Τραγούδι στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει αναλάβει τη φωνητική προετοιμασία και τη μουσική διδασκαλία σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζει στη σχέση φωνής και σώματος, και στο πώς η σχέση αυτή μπορεί να οδηγήσει αφενός στην παρατήρηση του «εγώ» και του «άλλου» και αφετέρου στη συνύπαρξη, τη συναποδοχή και τη συνδημιουργία.

Χορός

Αμάλια Μπένετ

Χορεύτρια, Χορογράφος (TBC)

Η Αμάλια Μπένετ αποφοίτησε από το Laban Centre for Movement and Dance του Λονδίνου το 1993. Έκτοτε έδρα της είναι η Ελλάδα. Εργάστηκε για 15 χρόνια ως χορεύτρια και βοηθός χορογράφου στο Χοροθέατρο Οκτάνα. Απο το 1999, διδάσκει κίνηση σε θεατρικα έργα, ως επί το πλείστον στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Επίσης, έχει εργαστεί σε παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος  Ωνάση και του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Στο εξωτερικό έχει χορογραφήσει σε παραγωγές στην Κίνα, τον Καναδά, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία, της ΗΠΑ, τη Σερβία και την Τουρκία.Διδάσκει κίνηση σε ηθοποιούς από το 1994. Έχει εργαστεί στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην Academy of the Arts στο Novi Sad της Σερβίας, ενώ αυτή την περίοδο διδάσκει στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Επιστημονική συνεργάτιδα

Ελένη Βαροπούλου

Θεατρολόγος, Κριτικός

Η Ελένη Βαροπούλου είναι θεατρολόγος, μεταφράστρια και δοκιμιογράφος. Από το 1974 εργάστηκε ως κριτικός Θεάτρου και δημοσιογράφος στις εφημερίδες ΑυγήΠρωινή ΕλευθεροτυπίαΜεσημβρινή και κυρίως Το Βήμα. Στο Βήμα έγραφε επιφυλλίδες μέχρι το 2010. Έγραψε άρθρα για πολλά ξένα περιοδικά και ειδικές εκδόσεις (DramaReviewTheaterderZeitThéâtreenEuropeActeurs – Auteurs,LesCahiersdelaComédieFrançaiseAlternativesThéâtralesPerformanceResearch). Βιβλία και κείμενα της έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. Μετέφρασε κείμενα των Χάινερ Μύλλερ, Βάλτερ Μπένγιαμιν, Χέρμαν Μπροχ, Μπρεχτ, Γκαίτε, Αισχύλου και Ευριπίδη. Δίδαξε θεατρολογία στα Πανεπιστήμια Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Φρανκφούρτης και Βερολίνου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (1984-1992). Δημιούργησε και διηύθυνε το Φεστιβάλ Άργους (1992-1997). Υπήρξε Kαλλιτεχνική Υπεύθυνη της Θερινής Ακαδημίας του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδος, διεθνή θεσμό τον οποίο εισηγήθηκε και διαμόρφωσε (1999-2009). Ως κριτικός τέχνης επιμελήθηκε σειρά εκθέσεων στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, στην Πράγα, στο Άργος και στο πλαίσιο των δέκα Θερινών Ακαδημιών. Διετέλεσε επίσης Ειδική Σύμβουλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Αφήστε μια απάντηση