Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη ημερήσιων φυλάκων και εργατών στους αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου.

0

Δείτε τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης, που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και βοηθητικού προσωπικού εργατών για την κάλυψη εποχικών στους αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου.

12 θέσεις ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων , 2 θέσεις ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης νυχτοφυλάκων και 3 θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού-καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Επιδαύρου

Τα αποτελέσματα για το προσωπικό καθαριότητας :

Prosopiko-Kathariotitas-2021

Τα αποτελέσματα για τους ημερήσιους και νυχτερινούς φύλακες :

Filakes-2021

Αφήστε μια απάντηση