Ένταξη του Δήμου σε πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων.

0

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούσε πάντοτε τη μεγάλη πρόκληση της εκάστοτε δημοτικής αρχής.
Η λογική της διαλογής στην πηγή είναι μια λογική στρατηγικής μείωσης των όγκων των απορριμμάτων στον τελικό αποδέκτη, αρά και μικρότερο περιβαλλοντικό και οικονομικό αρνητικό αποτύπωμα στο Δήμο και γενικότερα στη ζωή μας.

Ο Δήμος Επιδαύρου από τις πρώτες μέρες της νέας δημοτικής θητείας κάνει ότι μπορεί και του αναλογεί, ώστε να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν και η πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στο οποίο κάναμε πρόταση για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Επιδαύρου. Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή όταν ξεκίνησε η θητεία μας και κατατέθηκε στις 23-10-2020.

Σήμερα 17-6-2021 αναρτήθηκε η απόφαση ένταξης η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια 300 οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 λίτρων, την προμήθεια δύο (2) μεγάλων κλαδοτεμαχιστών και φυσικά τις δράσεις ευαισθητοποίησης για την κομποστοποίησης και τη διαλογή στην πηγή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 263.350 € και είναι 100% χρηματοδοτούμενος από το πρόγραμμα!

Ο τρόπος διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων αλλά και των προϊόντων κλαδέματος είναι η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών! Ο δήμος Επιδαύρου ετοιμάζει τις συνθήκες της επόμενης μέρας. Η επιτυχία του στόχου θα έρθει όμως μόνο με τη συμμετοχή των πολιτών!

Έτσι ο Δήμος Επιδαύρου θα μπορέσει να μην είναι μόνο ‘’Τόπος να Δεις’’ αλλά και ‘’Τόπος να Ζεις’’.

Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Αφήστε μια απάντηση