Ερώτηση στη βουλή της Αικατερίνης Αλεξοπούλου για την ασφάλεια του Αρχαιολογικού Χώρου της Επιδαύρου.

0

Κυρία και κύριε Υπουργοί, 

Είναι γεγονός, όπως επιβεβαιώνουν και πολλοί αυτόπτες μάρτυρες-επισκέπτες του σχετικού χώρου, ότι ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος της Επιδαύρου, ο οποίος περιλαμβάνει το ομώνυμο αρχαίο θέατρο, διάφορα αρχαία ευρήματα, καθώς και τον Ναό Ασκληπιού Επιδαύρου, παραμένει αφύλακτος και απροστάτευτος, βορά στα χέρια επίδοξων διαρρηκτών. 
Έτσι, κατά καιρούς, έχουν σημειωθεί εντός της ανωτέρω περιμέτρου αξιόποινες πράξεις, όπως για παράδειγμα η λεηλασία μηχανημάτων επεξεργασίας μαρμάρου, άλλων μηχανημάτων μεγάλης αξίας, αλλά και διαφόρων μεταλλικών αντικειμένων. 
Πιο συγκεκριμένα, οι διαρρήκτες εκμεταλλεύθηκαν, κατά το παρελθόν, την έλλειψη εποπτείας του χώρου από κάμερες, καθώς και την έλλειψη, επίσης, συστήματος συναγερμού. 
Επισημαίνουμε, δε ότι, ο αρχαιολογικός αυτός χώρος βρίσκεται σε γεωγραφικά απόμερο σημείο, γεγονός που διευκολύνει παραβατικές συμπεριφορές, Ως εκ τούτου, ενισχύεται εκ των πραγμάτων, η ανάγκη καλύτερης διαφύλαξης και προστασίας του παραπάνω χώρου. 
Εκ των ανωτέρω, είναι πρόδηλο ότι, επιβάλλεται η βέλτιστη δυνατή φύλαξη του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της χώρας και του πανανθρώπινου πολιτισμού, διά της ενίσχυσής του με αρχαιοφύλακες, καθώς και με τοποθέτηση συστημάτων καμερών και συναγερμών. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση, σε ο, τι αφορά στις σύνηθες ασφάλειας που επικρατούν στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου; Υπάρχουν κάμερες και συναγερμοί στον εν λόγω χώρο; 

2. Ποιοι είναι οι, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της χώρας και ποιο είναι, ευρύτερα, το νομικό πλαίσιο που διέπει την φύλαξη των χώρων αυτών; 

3. Ποια μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας του ως άνω αρχαιολογικού χώρου προτίθεσθε να λάβετε, επιπλέον των υπαρχόντων; 

Η ερωτώσα βουλευτής
Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Αφήστε μια απάντηση