Με πιστοποίηση GDPS η ΔΕΥΑ Επιδαύρου.

0

Το GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες μια ενιαία και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και να ενισχύσει τα δικαιώματα τον πολιτών για την προστασία των δεδομένων τους.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και των εργαζομένων της, ανέλαβε το έτος 2021 πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει το βέλτιστο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλα τα εμπλεκόμενα υποκείμενα των δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, διενήργησε αναλυτική χαρτογράφηση και συμμόρφωση των δεδομένων της επιχείρησης και καταγραφή των σχετικών διαδικασιών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η εναρμόνιση της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR είναι μία δυναμική – εξελιγκτική διαδικασία.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην βασική της επιδίωξη που είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, διενήργησε αναλυτική χαρτογράφηση και συμμόρφωση των δεδομένων της επιχείρησης και καταγραφή των σχετικών διαδικασιών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η εναρμόνιση της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR είναι μία δυναμική – εξελιγκτική διαδικασία.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην βασική της επιδίωξη που είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ.

Γεώργιος Παύλου

Αφήστε μια απάντηση