Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου ο απολογισμός ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

0

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19.00΄, στο Πνευματικό
Κέντρο Λυγουριού – ισόγειο Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στο Λυγουριό, σε ειδική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός
πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.84/01-8-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου [ΑΔΑ:
ΨΘΖΣΩΡΨ-Ω60].
Καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι δημότες και οι κοινωνικοί φορείς
του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Αφήστε μια απάντηση