«Λευκές Περιοχές»: Δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη. Μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις.

0

Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Αιτηθείτε την επιχορήγηση για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, εάν είστε μόνιμος κάτοικος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ).

Μπορείτε να αιτηθείτε είτε για την:

• επίγεια ευρυεκπομπή

• δορυφορική ευρυεκπομπή

Για τα παραπάνω ισχύουν:

• χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται

• 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας

• 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασής του όταν αυτός απαιτείται

• ελεύθερη επιλογή παρόχου

Θα χρειαστείτε:

• τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας σας

• την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)

• τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 01.11.2022 και ολοκληρώνεται την Τρίτη στις 15.11.2022.

• η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώσατε στην αίτησή σας

• το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλέξετε μετά από εξουσιοδότησή σας

• την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης

Αφήστε μια απάντηση