Δημιουργική συνΕργασία Επιδαύρου : Ο Δήμαρχος επιμένει για το Δάνειο και χρεώνει τους Δημότες 1.497.225,60€

Η Διοίκηση Χρόνη προχωράει σε ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Επιδαύρου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα .

Προεκλογικά είχαμε πάλι αναφερθεί στο θέμα αυτό.

Ποιος ο λόγος να χρεωθεί ο Δήμος Επιδαύρου ένα υπέρογκο ποσό με όρους επαχθείς από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ;

Ποιος ο λόγος να δοθεί η διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτη εργολάβο για 10 χρόνια ;

Ποιος ο λόγος ο πάροχος ενέργειας να παραμένει η ΔΕΗ ;

( γιατί δεν περιμένουν αφού ανακοίνωσαν δημιουργία ενεργειακής κοινότητας )

Ποιος ο λόγος επίσπευσης αφού υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις προς το συμφέρον του Δήμου ; ( Προγράμματα χρηματοδότησης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ).

Όταν κατέχεις ένα δημόσιο αξίωμα θα πρέπει πρώτα από όλα να εχεις την ικανότητα να ακούς και άλλες προτάσεις , να θέτεις σε διαβούλευση το εργο που αποφασίζεις να υλοποιήσεις .Έργο που βάζει το Δήμο σε οικονομική ομηρία και κατ΄ επέκταση την οικονομική ζημία των Δημοτών.

Η ευθύνη των αποφάσεων και πράξεων είναι της Δημοτικής Αρχής το αποτέλεσμα θα φανεί μακροπρόθεσμα αλλά τότε θα είναι αργά.

Προτρέπουμε το Δήμαρχο έστω και την τελευταία στιγμή να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να πάμε σε λύση συμφέρουσα για τους Δημότες .

Δημιουργική συνΕργασία Επιδαύρου