Α. Πουλάς: Ερωτηματικά για τον διαγωνισμό προμήθειας ελικοπτέρων.

Ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό για την «προμήθεια δύο ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός ελικοπτέρου για τη μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θέτει ο βουλευτής Αργολίδας, Ανδρέας Πουλάς με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΜΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλη Κικίλια

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός Προμήθειας Ελικοπτέρων»

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «προμήθεια δύο ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός ελικοπτέρου για τη μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέληξε με μία μόνο προσφορά καθώς τρεις από τους τέσσερεις κορυφαίους κατασκευαστές ελικοπτέρων στον κόσμο δεν κατέθεσαν προσφορά γιατί σύμφωνα με πληροφορίες αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν συγκεκριμένους όρους της διακήρυξης που σχετίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές των ελικοπτέρων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα από την τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης του διαγωνισμού διαπιστώνεται ότι έχουν καθοριστεί μόνο τρία βαθμολογούμενα κριτήρια που είναι:

  • Η επίτευξη εμβέλειας ανώτερης των 450 ναυτικών μιλίων σε συνθήκες περιβάλλοντος ISAκαι σε πτήση στο επίπεδο της θάλασσας (SeaLevel)
  • Η δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων από 12 επιβατών μη συμπεριλαμβανομένων των πιλότων
  • Ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο των 2.000 κιλών.

Ο τρόπος διατύπωσης των κριτηρίων και οι ανεξήγητοι περιορισμοί που επιβάλλουν, καθώς και το γεγονός ότι τελικά κατατέθηκε μόλις μία προσφορά στο διαγωνισμόδημιουργούν εύλογα ερωτηματικά.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1-Ποια υπηρεσία εισηγήθηκε τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και με ποια αιτιολογία;

2-Λόγω της κατάθεσης προσφοράς από ένα μόνο οικονομικό φορέα και λόγω του μεγάλου ύψους της προμήθειας (75.000.000 € άνευ ΦΠΑ) προτίθεστε για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος να επαναλάβετε το διαγωνισμό όπως ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων επιτρέπει;