Ερωτηματολόγιο και ημερίδα διαβούλευσης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) των Δήμων.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. ΔΗ ΜΩΝ Επιδαύρου, Ερμιονίδας & Ναυπλίου ο Δήμος Επιδαύρου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην Ημερίδα Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/02/2024, 18.30μμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού κτιρίου «Μουσείου Ελιάς » επί της Λεωφ. Ασκληπιού στο Λυγουριό , καθώς και στο ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην σελίδα του Δήμου.

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Παρέμβαση» (ΟΧΕ) αποτελεί χρηματοδοτικό και προγραμματικό εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021- 2027.

Η Περιοχή Παρέμβασης στην οποία θα υλοποιηθεί η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) αφορά στους Δήμους Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας που ανήκουν στην ΠΕ Αργολίδας.

Η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή. Τα συμπεράσματα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη της καταλληλότερης Στρατηγικής για τους Δήμους Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.

Δείτε και συμπληρώστε εδώ το σχετικό ερωτηματολόγιο.