Η διακήρυξη Χρόνη για την προεδρία της ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Η αυτοδιοίκηση την περίοδο 2019-2023 έδωσε ουσιαστικές λύσεις στις πρωτόγνωρες κρίσεις που παρουσιάστηκαν και στήριξε ενεργά την κοινωνία! Ο θεσμικός της ρόλος, όμως, δεν αναγνωρίστηκε με τον ρυθμό και στον βαθμό που θα έπρεπε .

Η νέα περίοδος, μας βρίσκει με ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες χωρίς πολλές φορές την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη και τους πόρους που χρειάζονται !

Αυτή τη λογική καλούμαστε να ανατρέψουμε στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου , προκρίνοντας αιρετούς με ελεύθερη σκέψη , μακριά από κομματικές γραμμές και σκοπιμότητες , με όρεξη για δουλειά , διαχρονικές αξίες και πρωτοπόρες ιδέες οι οποίες και πρέπει να αποτελέσουν την κορυφή της πυραμίδας του αγώνα μας , ενάντια στην απαξίωση και την χειραγώγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρέπει εμείς οι ίδιοι να προασπίσουμε το θεσμό και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης , μέσα από τον διάλογο , τη συνεργασία , την θεσμική μας ιδιότητα και τα νομικά μας δικαιώματα !

Η θέση μας αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη , διαχρονικά σταθερή και δεν εξαρτάται από το ποιο κόμμα ή κόμματα βρίσκονται στην κυβέρνηση . Με αυτές τις βασικές θέσεις, χωρίς τίτλους και εξαρτήσεις , ισότιμα και με κοινό στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης , συγκροτήσαμε την Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση “Κίνημα Ενότητας για τηνΠΕΔ Πελοποννήσου “.

Οι στόχοι μας:

Η διεκδίκηση των συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένων πόρων για την ανταποδοτική λειτουργία των δήμων και των υπηρεσιών μας .

Η διεκδίκηση για την ενεργό συμμετοχή στο νέο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία , με ξεχωριστά επιχειρησιακά προγράμματα για τους Δήμους .

Η στήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία των Νομικών Προσώπων τωνΔήμων, όπως οι ΔΕΥΑ και τα Λιμενικά Ταμεία

Η διεκδίκηση για ενεργειακή αυτονομία των Δήμων μέσω της πρόκρισης των δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων.

Η διοικητική και υπηρεσιακή γεφύρωση των μικρών και μεγάλων Δήμων , μέσω συνεργασιών και αλληλοϋποστήριξης

Καταγραφή, υποστήριξη και προώθηση για επίλυση προβλημάτων των δήμων της Πελοποννήσου

Η διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων .

Η προστασία των αιρετών από τις πολλαπλές άδικες και υπερβολικές επιθέσεις εναντίον των ΟΤΑ και των αιρετών εκπροσώπων τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα δυσμενές κλίμα στην κοινή γνώμη .

Η προστασία του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος . Ενεργή και κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση ολιστικά του θέματος των απορριμμάτων . Υποστήριξη και συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ .

Οι ξεκάθαρες αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας και η ανάληψη ευθυνών από τους εμπλεκόμενους φορείς , χωρίς την μετακύληση της ευθύνης στους Δήμους

Η θεσμική αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού που έχει ως αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες προς τους πολίτες με την δυνατότητα διαχείρισης των μόνιμων προσλήψεων μας , με δική μας ευθύνη ως προς τα αριθμό και τη συχνότητα

Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ σε όλους τους νομούς και σε ιστορικούς τόπους.

Η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, παρεμβάσεων και ημερίδων σε όλους τους νομούς

Η συνεργασία με όλους τους δήμους χωρίς διακρίσεις .

Η εξωστρέφεια και η κοινή στρατηγική σε συγκεκριμένους τομείς

Η απόλυτη άσκηση αυτοδιοικητικού , όχι κυβερνητικού δηλ. εξαρτώμενου , συνδικαλισμού

Η διαπαραταξιακή συγκρότηση των οργάνων της ΠΕΔ και η αποκέντρωσή τους

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ουσιαστική , αντικειμενική και αποτελεσματική ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθεπεριοχής , με στόχο την κοινή ισόρροπη ανάπτυξη

Η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και του κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τ.Α.

Η παροχή κινήτρων στις νέες και τους νέους μέσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα για παραμονή και εργασία στην Περιφέρειά μας.

Καλούμε όλους τους αιρετούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενωτικά, χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις , που έχουν τις ίδιες αγωνίες και την ίδια διάθεση για δυναμικές και μαχητικές διεκδικήσεις , να συναντηθούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στις 14 Φεβρουαρίου για μια Περιφερειακή Ένωση Δήμων με γνώμονα την προκοπή της κοινωνίας και την ανεξάρτητη και αξιόπιστη Τοπική Αυτοδιοίκηση !

Τάσος Χρόνης Δήμαρχος Επιδαύρου
Υποψήφιος Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου