Παράταση στο διαγωνισμό για τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

Παρατάθηκε ο διαγωνισμός για νέο έργο διαχείρισης απορριμάτων στην Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», μεταφέρθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2024 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών είναι πλέον προγραμματισμένη για τις 8 Φεβρουαρίου 2024.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 7.400.000 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.967.741,93 ευρώ). Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή όλων απαραίτητων εγκαταστάσεων και έργων υποδομής των ΣΜΑ, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που απαιτείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη για την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΑ.

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα έργα διαμόρφωσης των γηπέδων, τα βασικά έργα των ΣΜΑ (πλατώματα, γεφυροπλάστιγγες, οικίσκοι φύλαξης, χώροι αποθήκευσης άδειων απορριμματοκιβώτιων υποδοχής με ενσωματωμένο συμπιεστή – Press Containers, κτλ.), τα έργα υποδομής που απαιτούνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΑ (στεγανές σηπτικές δεξαμενές, δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης – πυρόσβεσης – ομβρίων, αντικεραυνική προστασία, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εσωτερική οδοποιία, κτλ.), η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου κλπ.

Οι θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στην Πελοπόννησο είναι οι κάτωθι:

  1. Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, στους Αγίους Θεοδώρους
  2. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, στη θέση ‘ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΙ” εκτός ορίου οικισμού Άστρους
  3. Δήμος Νότιας Κυνουρίας, στη θέση “ΤΣΟΥΜΙΑΣ” εκτός σχεδίου της Δ.Κ. Λεωνιδίου
  4. Δήμος Μονεμβασιάς, στη Θέση Χέρωμα εκτός σχεδίου Κοινότητας ΑΓ. Αποστόλων Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ
  5. Δήμος Δυτικής Μάνης, στη θέση “ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΣ”, κοινότητα Προσηλίου, Δ.Ε. Λεύκτρου
  6. Δήμος Ελαφονήσου, εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου
  7. Δήμος Καλαμάτας, εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Αντικαλάμου Δήμου Καλαμάτας (για την εξυπηρέτηση των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης)