Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου την 28η-02-2024.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου την
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, και ώρα 19.30΄.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
δημοτικού κτιρίου “Μουσείο Ελιάς” επί της Λεωφ. Ασκληπιού στο Λυγουριό, δια
ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν και την εγκ. 98/8182/26-01-2024 [ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ]
του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί
των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024
 2. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2024
 3. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2023 [Δ΄ τριμήνου 2023]
 4. Διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 στο
  πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους για το ΔΣ του ΝΠΙΔ “Δημοτική Επιχείρηση
  Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου”
 5. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
  Αποχέτευσης Επιδαύρου και ορισμός Προέδρου
 6. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
 7. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου με τον αναπληρωτή του, για την
  συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για
  την Ανάπτυξη [ΔΕΠΑΝ]
 8. Περί έγκρισης συνεργασίας με το εργαστήριο φιλοσοφίας και τέχνης του ΕΚΠΑ
 9. Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης διεπιστημονική Διημερίδα “Υδατοκαλλιέργειες
  στις ελληνικές ακτές: Κατάληψη χωρίς όρια;”
 10. Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2024
 11. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2024
 12. Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
 13. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Επιδαύρου ως εταίρου στο δίκτυο
  «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
  (Building Europe with Local Councillors-BELC) και τον ορισμό ενός αιρετού
  εκπροσώπου ως μέλος του δικτύου
 14. Εξέταση αιτήματος του Προοδευτικού Συλλόγου Λυγουριού Ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ για
  την παραχώρηση χρήσης του προαυλίου των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου και
  Λυκείου Λυγουριού για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας 2024
  Ο Πρόεδρος
  του Δημοτικού Συμβουλίου
  Γεώργιος Π. Κωστούρος