Συνάντηση Δ. Πτωχού, Όλγας Κεφαλογιάννη.

Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός χαρτοφυλακίου
σύγχρονων τουριστικών προϊόντων για την Πελοπόννησο συζήτησαν, εχθές,
Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, στην Αθήνα, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός
και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
Με στρατηγικό στόχο να γίνει η Πελοπόννησος ένας πρότυπος προορισμός
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε στενή
συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, θα αναπτύξει εξειδικευμένες
υπηρεσίες και προϊόντα προβολής, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν
σημαντικές και πολλαπλές συνέργειες.