Α. Πουλάς: Η προμήθεια των 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών είναι απαραίτητη, αλλά με διαφάνεια.

Ο βουλευτής Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς κατά την επεξεργασία της «Έγκρισης Σχεδίου Σύμβασης για την προμήθεια Αεροσκαφών τύπου DHC-515» στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

– Είναι γεγονός ότι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης έχουν αγγίξει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως γύρω από τη Μεσόγειο.

– Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας(RescEU)στη δημιουργία του οποίου έχει συμβάλλει τα μέγιστα ο Πρόεδρός μας Νίκος Ανδρουλάκης, έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές.

– Πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Μηχανισμού με όλα τα αναγκαία μέσα ώστε να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη επιχειρησιακή επάρκεια.

– Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε την πρωτοβουλία των διαπραγματεύσεων με καναδική εταιρία για την παραγγελία 24 προηγμένων αεροσκαφών για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης των συγκεκριμένων χωρών.

– Εντούτοις, η παρούσα σύμβαση έχει αρκετές σκοτεινές γωνίες και μάλιστα σε κρίσιμα ζητήματα, τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζουμε ως εθνική αντιπροσωπεία για να δώσουμε την έγκρισή μας επί συμβατικών όρων που δεσμεύουν την χώρα μας και δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

– Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των 7 αεροσκαφών DHC-515; Διότι τον Αύγουστο του 2023 εκπρόσωπος της εταιρίας δήλωσε ότι η παραγωγή τους θα ξεκινήσει μόλις υπογραφούν οι συμφωνίες με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Θα έχουν παραληφθεί προ της αντιπυρικής περιόδου του 2027;

– Είμαστε η πρώτη χώρα που προχωράει σε έγκριση του σχεδίου σύμβασης;

– Θα πρέπει να περιμένουμε και τις υπόλοιπες χώρες να προχωρήσουν στην ίδια ενέργεια για να ξεκινήσει η γραμμή παραγωγής αυτών των αεροσκαφών;

– Εάν η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι θετική τότε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες το πιο πιθανό είναι η παραλαβή αυτών των αεροσκαφών να γίνει μετά το 2030 και βλέπουμε.

– Αν οι υπόλοιπες χώρες καθυστερήσουν ή δεν προχωρήσουν τελικά στη έγκριση αντίστοιχων σχεδίων σύμβασης δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή η προμήθεια;

– Μέχρι τότε λοιπόν θα πρέπει ως χώρα να έχουμε σε ετοιμότητα και πλήρως συντηρημένα τα αεροσκάφη που ήδη διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα.

– Τι έχετε κάνει για την ετοιμότητα και τη συντήρηση αυτών των αεροσκαφών;

– Στις συμβατικές υποχρεώσεις της καναδικής εταιρίας είναι και η συντήρηση των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών;

– Ποιος θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται αυτά τα αεροσκάφη;

– Έχουμε σαφή εικόνα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών που παραγγέλνουμε; Διότι σύμφωνα με πληροφορίες η σύνθετη μηχανολογική εξέλιξή του νέου DHC-515 (για παράδειγμα το γυάλινο κοκπιτ και η αύξηση των τόνων νερού που μεταφέρει από 6 σε 7) δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί.

– Υπάρχουν κεφάλαια της παρούσας σύμβασης που είναι απόρρητα. Πως μας καλείτε λοιπόν, να εγκρίνουμε όρους που δεν δημοσιοποιούνται και δεν τίθενται υπόψη μας;

– Η δαπάνη των 7 αεροσκαφών ποιο σκέλος του ΠΔΕ βαρύνει; Το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο; Πως θα πληρωθεί τελικά η συγκεκριμένη δαπάνη; Δεν πρέπει να το γνωρίζουμε πριν δώσουμε την ψήφο μας;

– Συνεπώς, δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι έχουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας από την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας ώστε να δώσουμε την θετική μας ψήφο.

– Βεβαίως το γεγονός ότι θέτουμε ερωτήματα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την μεγάλη σημασία που έχει η αναβάθμιση, ανανέωση και με κάθε τρόπο ενίσχυση του στόλου των μέσων εναέριας πυρόσβεσης της χώρας μας καθώς και η συντήρηση των υφιστάμενων επιχειρησιακών μέσων.

– Εάν διαφωνούμε με συγκεκριμένους όρους του σχεδίου σύμβασης, είναι δυνατό να προτείνουμε αλλαγές; Έχω την εντύπωση ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν επιδέχεται αλλαγών ή άλλης διαπραγμάτευσης.

– Συνεπώς, η όποια εκ μέρους της Βουλής έγκριση είναι χωρίς νόημα και χωρίς κανένα απολύτως περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε με απλή ενημέρωση της Βουλής σε προσυμφωνημένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση όρους, στους οποίους ουδεμία αλλαγή μπορεί να γίνει.

– Αν η σημερινή διαδικασία συνιστά διάχυση ευθυνών ενόψει ενός θερμού καλοκαιριού και ενδεχομένως νέων καταστροφικών πυρκαγιών, τότε βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναρωτηθούμε τι έχει γίνει επί 5 χρόνια που είσαστε κυβέρνηση για την καλύτερη οργάνωση της πολιτικής προστασίας στην πράξη και όχι στα λόγια.