Δημιουργική συνΕργασία Επιδαύρου : έκδοση ψηφίσματος στήριξης στα αιτήματα των αγροτών.

Η Δημιουργική συνΕργασία Επιδαύρου στην τακτική συνεδρίαση Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 πρότεινε στο Δημοτικό συμβούλιο Επιδαύρου και ψηφίστηκε ομόφωνα, την έκδοση ψηφίσματος στήριξης στα αιτήματα των αγροτών:

1.Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για τους αγρότες.

2.Αγροτικό ρεύμα με κόστος 7 λεπτών στην κιλοβατόρα.

3.Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές των κτηνοτρόφων.

4. Επαναδιαπραγμάτευση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

5. Αποζημίωση για το 100% απο το ΕΛΓΑ για τη σοδειά που χάνεται από ασθένειες, καταστροφές και ακαρπία και τέλος όχι στις παράνομες ελληνοποίησεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Καλούμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί και να δώσει άμεση λυση στα αιτήματα τους.