Δυναμική παρουσία ετοιμάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη FOOD EXPO 2024.

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων και 50 επιχειρήσεων
από ολόκληρη την Πελοπόννησο, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της η
FOOD EXPO 2024, μία από τις σημαντικότερες Εκθέσεις στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα λάβει χώρα στο Athens
Metropolitan Expo, το χρονικό διάστημα 9 έως 11 Μαρτίου 2024.

Στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων ενεργειών για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας του πρωτογενή τομέα παραγωγής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής των επιχειρήσεων,
στοχεύοντας στην προβολή και ανάδειξη των πελοποννησιακών προϊόντων σε
χιλιάδες Έλληνες και ξένους αγοραστές.

Παράλληλα, δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής και των εξαγωγών για τη
σύναψη εμπορικών συμφωνιών με εταιρείες εντός και εκτός συνόρων.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου, η μοναδικότητα των
προϊόντων της και ο επαγγελματισμός των επιχειρηματιών αποτελούν τον
οδηγό για μια επιτυχημένη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον
κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό FOOD EXPO 2024.