Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αργολίδας : Μέχρι 30 Απριλίου ο καθαρισμός οικοπέδων – ακάλυπτων χώρων.

Στο πλαίσιο της διαρκούς πρόληψης και έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων
πυρκαγιάς, τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό
των καμένων εκτάσεων, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)
Αργολίδας υπενθυμίζει ότι μέχρι 30 Απριλίου 2024 οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές,
μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων είναι
υποχρεωμένοι να έχουν προβεί σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων σύμφωνα με την
ανωτέρω σχετική.

Ο Διοικητής
Παναγιώτης Ευθ. Παπακωνσταντίνου
Πύραρχος