Νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Αργολίδας.

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Ναυπλίου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για την πρόσληψη τριών ατόμων.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν ηλεκτροτεχνίτες εναερίων – υπόγειων και χειριστή μηχανημάτων έργων. Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αφορούν συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) Περιοχή Ναυπλίου, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε το Σάββατο 23 Μαρτίου και λήγει τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2024.

Οι θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Ναυπλίου

  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων (1 θέση)
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων (1 θέση)
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Τ4/Ι) (1 θέση)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΟΧ1/2024 (Έντυπο ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)» και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΠ – Η Περιοχή Ναυπλίου, Μπουμπουλίνας 26, ΤΚ 21100 – υπόψη κας Αμπάβη Στυλιανής (τηλ. επικοινωνίας 2752021410), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.ampavi@deddie.gr.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.