Σεμινάριο για τυροκόμους στην Τραχειά από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

σχολή-τυροκομίας-ιεκ-praxis-αθήνα-χαλκίδα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της τοπικής δράσης 3.2.2 «Εργαστήρια για τους παραγωγούς», υποδράση 3.2.2.α. «Εργαστήρια και σεμινάρια» του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο “Saycheese! Balkancheese” του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, προσκαλεί τους παραγωγούς και τυροκόμους της περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσου να συμμετάσχουν στο 3οεργαστήριογια δράσεις ενημέρωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 στην Τραχειά του Δήμου Επιδαύρου, νομού Αργολίδας και ώρα 19.30(στην ταβέρνα του κ. Στεφανόπουλου Βασίλειου), σχετικά με:

1) τις νέες τάσεις στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από αίγειο γάλα,

2) τις δυνατότητες συμβολής των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων στο τοπικό τουριστικό προϊόν, μέσα από δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων στους δρόμους τυριού της περιοχής παρέμβασης της ΟΤΔ Πάρνωνα Α.Ε (αυτή η ενότητα θα αφορά τους τυροκόμους με επιτόπου επισκέψεις με αντικείμενα τα επισκέψιμα τυροκομεία, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τους δρόμους του τυριού στην Πελοπόννησο).

Εισηγητές:

1. κ. Σταύρος Αραχωβίτης, Γεωπόνος MSc

2. κ. Θεοφύλακτος Μασούρας, καθηγητής Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής έως 08/03/2024(με αποστολή e-mail: akodella@parnonas.grikalaver@parnonas.gr, ή τηλεφωνική επικοινωνία στα γραφεία της Εταιρείας, 27570-22807, υπεύθυνες Άννα Κοδέλλα, Ιβάνα Κάλαβερ).