Στην συνάντηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α ο Δήμος Επιδαύρου.

Στην 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στα Χανιά, έλαβε μέρος ο Δήμος Επιδαύρου εκπροσωπούμενος από των Φώτη Οψιμούλη . Στη Γ.Σ. συμμετείχαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Δ.Ε.Υ.Α., οι αναπληρωτές τους, Δήμαρχοι, άλλα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές και τα στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. 

Στην κρίσιμη αυτή Γενική Συνέλευση, συζητήθηκαν οι κοινοί προβληματισμοί, σχετικά με το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α, ενόψει των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και τον κυβερνητικό σχεδιασμό για συγχωνεύσεις. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης.

Ο Φώτης Οψιμούλης δήώσε :

Σήμερα στα Χανιά εκπροσωπώντας τη Δ.Ε.Υ.Α Επιδαύρου στην 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης ακούστηκαν απόψεις και προβληματισμοί για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α όλης της Ελλάδας, παρουσία κυβερνητικών αντιπροσώπων.