Δήμος Επιδαύρου : 70.000 για παρεμβάσεις στα όρια των κατοικημένων περιοχών και στις αρχαιολογικες περιοχές.

Νέα ένταξη στο πρόγραμμα “Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών και αρχαιολογικών περιοχών του Δήμου Επιδαύρου”.

Δημιουργία  περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίων δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

70.000 για παρεμβάσεις στα όρια των κατοικημένων περιοχών και στις αρχαιολογικες περιοχές!

Συνεχίζουμε.

Τάσος Χρόνης

Δήμαρχος Επιδαύρου