Πιστεύετε πως το πνευματικό κέντρο είναι απαραίτητο για τον τόπο μας?

Πιστεύετε πως το πνευματικό κέντρο είναι απαραίτητο για τον τόπο μας?