Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/09/2019

0

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση».

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.30′ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών:

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου» προκειμένου να εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΙΔ «”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου”» προκειμένου να εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις
 3. Διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους για το ΔΣ του ΝΠΙΔ “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου”
 4. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου
 5. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 6. Ορισμός μελών στην επιτροπή εκτίμησης για την αγορά ή ανταλλαγή ή εκποίηση ακινήτων
 7. Ορισμός μελών στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση, αγορά ακινήτων
 8. Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 9. Περί ορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων
 10. Ονομασία ανώνυμης οδού στο Λυγουριό
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019
 12. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
 13. Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
 14. ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων”
 15. Χωροθέτηση πρόσθετων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Αφήστε μια απάντηση