Τα πρώτα θέματα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

0

Με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση μετά την συγκρότηση σε σώμα του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Επιδαύρου ξεκινάμε και εμείς μια νέα ενότητα που θα σας ενημερώνει έγκαιρα για τα θέματα που θα συζητούνται κάθε φορά , προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι δημότες να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση αυτών.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση». Με Αριθ. Πρωτ. 4144

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.30′ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών:

l. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

2. Εκλογή εκπροσώπου στην Περιφερειακή ‘Ενωση Δήμων

3 · Εκλογή αντιπροσώπων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου

4. Αντικατάσταση εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ναυπλιέων και των λοιπών Δήμων της Π.Ε. Αργολίδας για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας

5. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

6. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

7. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

8. Καθορισμός του φορέα που θα κληθεί να ορίσει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980

9. Κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο του προγράμματος ‘ΈΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” λόγω παραίτησης

10. Μίσθωση ακινήτου για να χρησιμεύσει ως αποθήκη του Δήμου

11. Oρισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

12. Μεταστέγαση του ΚΕΠ Λυγουριού

l3. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για διερεύνηση δυνατότητας τοποθέτησης ΑΤΜ σε οικισμούς του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Οψιμούλης

Αφήστε μια απάντηση