Προκήρυξη 11 θέσεων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για το Κάστρο της Ν.Επιδαύρου.

0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοίνωσε την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία)1ΚΑΣΤΡΟ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και ΓΡΑΦΕΙΑ  ΕΦΑΑΡΓ Τριπόλεως 7 Άργοςδύο (2) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)  1ΚΑΣΤΡΟ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και ΓΡΑΦΕΙΑ  ΕΦΑΑΡΓ Τριπόλεως 7 Άργοςδύο (2) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)1ΚΑΣΤΡΟ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και ΓΡΑΦΕΙΑ  ΕΦΑΑΡΓ Τριπόλεως 7 Άργοςδύο (2) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)  1ΚΑΣΤΡΟ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και ΓΡΑΦΕΙΑ  ΕΦΑΑΡΓ Τριπόλεως 7 Άργοςδύο (2) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, (με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους)  1ΚΑΣΤΡΟ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και ΓΡΑΦΕΙΑ  ΕΦΑΑΡΓ Τριπόλεως 7 Άργοςδύο (2) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα3ΚΑΣΤΡΟ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥδύο (2) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα3ΚΑΣΤΡΟ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥδύο (2) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 9.07.2020 έως και 20.07.2020.

Αναλυτικά η προκήρυξη :

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A144653%CE%A04-919?inline=true

Αφήστε μια απάντηση