Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθαριστριών στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Επιδαύρου.

0

Αναρτήθηκαν οι Πίνακες κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Επιδαύρου και στο δημοτικό κατάστημα , της Προκήρυξης ΣΟΧ 1-2020 που αφορά τις Σχολικές Καθαρίστριες . 

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης για την Μερική Απασχόληση.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης για την Πλήρη Απασχόληση.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους , δλδ μέχρι την Τρίτη 1-9-2020 . Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1288@otenet.gr . 
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. 
Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Αφήστε μια απάντηση