Πρόσληψη προσωπικού Έξι άτομων καθαριότητας σχολικών μονάδων ζητά ο Δήμος Επιδαύρου.

0

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων ζητά ο Δήμος Επιδαύρου.

Συγκεκριμένα για το διδακτικό έτος 2020-2021 5 άτομα μερικής απασχόλησης και 1 πλήρους απασχόλησης.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του Δήμου Επιδαύρου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία,
ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από αύριο Παρασκευή 21/8/2020 μέχρι την Τρίτη 25/8/2020

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Κατεβάστε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Αφήστε μια απάντηση