Στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου με οδηγό τον Παυσανία…

0

Της  Έλενη Φραγκάκη, αρχαιολόγου.

Κατεβάστε ‘η διαβάστε το κείμενο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.academia.edu/21832620/ΣτοΑσκληπιείοτηςΕπιδαύρουμεοδηγότονΠαυσανία

Το έντυπο «Στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου µε οδηγό τον Παυσανία...» της θεµατικής «Υγεία και θεραπεία στην αρχαία Ελλάδα» δημιουργήθηκε και ψηφιοποιήθηκε το 2015 για την Πράξη µε κωδικό MIS 339815 «Επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.

Αφήστε μια απάντηση