Βιώσιμη ανάπτυξη της Επιδαύρου ως τουριστικός προορισμός Διεθνές ερευνητικό έργο εξετάζει τη σημασία των Αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0

Κατά τη διάρκεια της  διεθνούς συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Heilbronn / Γερμανίας (καθηγητής Dr. SebastianKaiser-Jovy) και του Δήμου Επιδαύρου, η ερευνητική ομάδα συνέχισε τις έρευνές της σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές και τουριστικές επιπτώσεις των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης 
παραδόθηκαν στον δήμαρχο και την κοινότητα της Επιδαύρου. Η κεντρική πρόταση είναι να καθιερωθεί μια διαδικασία συμμετοχής που θα περιλαμβάνει τις συνεισφορές όλων των μικρών και μεσαίων αθλητικών και πολιτιστικών επιχειρήσεων.
Η έρευνα βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, τις εκδηλώσεις EpidavrosAction 2018 και POROSEA 2019. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό οικονομικό κίνητρο,από  το οποίο οι τοπικές κοινότητες μπορούν να επωφεληθούν άμεσα και έμμεσα με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, η ενσωμάτωση σε μια συνολική στρατηγική ανάπτυξης προορισμού είναι ένας κεντρικός παράγοντας επιτυχίας.
Καθ. Kaiser-Jovy: «Δεδομένης της υποστήριξης και της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας και των διαφόρων ενδιαφερομένων, τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού».
Στόχος της μακροπρόθεσμης ερευνητικής συνεργασίας είναι η ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης προορισμού για την Επίδαυρο και την περιοχή της Αργολίδας, με σκοπό την εξέταση εναλλακτικών τρόπων βιώσιμης  τουριστικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση νέων τρόπων για να επεκτείνει την τουριστική της περίοδο αναπτύσσοντας μοναδικές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες γύρω από τα γνωστά ιστορικά μνημεία της.
«Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heilbronn είναι ένα έργο υψηλής προτεραιότητας και σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Επιδαύρου ως τουριστικού προορισμού. Εκτιμούμε πολύ τη συμβολή της ερευνητικής ομάδας υπό τον καθηγητή Kaiser-Jovy και προσβλέπουμε σε μια μακροχρόνια και γόνιμη συνεργασία »
ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Αφήστε μια απάντηση