Αποκατάσταση ζημιών σε αγροτική οδοποιία στην Δήμαινα.

0

Με απόφαση του Δημάρχου Επιδαύρου εγκρίθηκε η αποκατάσταση ζημιών στην Κοινότητα Δήμαινας βάση της υπ΄ αριθμόν 184/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Επιδαύρου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν τις απαραίτητες υπηρεσίες για την αποκατάσταση ζημιών στην αγροτική οδοποιία που προήλθαν από θεομηνία (ισχυρή βροχόπτωση) στην Κοινότητα Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου. 
Σε όλη την ευρύτερη περιοχή (Καμάρι , Αμπέλια , Άγιο Βλάση συνολικού μήκους 800 μ) και σε σημεία που θα υποδείξει o πρόεδρος του Τ.Σ. , θα πραγματοποιηθούν σποραδικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, προς άρση της υφιστάμενης επικινδυνότητας. 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν υφιστάμενες υποδομές και δεν θα γίνουν αλλαγές στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.

Αφήστε μια απάντηση