Δημοτικά τέλη 2021 , τι θα πληρώσουμε , ποιοι απαλλάσσονται .

0

Αποφασίστηκε για το νέο έτος η επιβολή συντελεστή δημοτικών τελών για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Επιδαύρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος του τέλους καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχής υπηρεσίας και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων, σύμφωνα με τις κάτωθι κατηγορίες:

1) Για οικίες, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ανεγειρόμενες οικοδομές (εργοταξιακές παροχές) σε εντός και εκτός σχεδίου πόλης περιοχές, ένας συντελεστής:

500500

2) Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε εντός και εκτός σχεδίου πόλης περιοχές, ένας συντελεστής:

3) Για καταστήματα πάσης φύσεως, σε εντός και εκτός σχεδίου πόλης περιοχές ένας συντελεστής:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεδομένου των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας του covid-19, η υπηρεσία επιφυλάσσεται για την εκκαθάριση και την τροποποίηση των τετραγωνικών επιφανείας των ακινήτων αφού η ολοκλήρωση δήλωσης αυτών από τους δημότες  ολοκληρώθηκε μόλις στις 30.9.2020 και συνεπώς η εκκαθάριση αυτών θα επιφέρει τροποποίηση της πρόβλεψης είσπραξης εσόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας.
Συγκεντρωτικά από τα στοιχεία της πλατφόρμας « ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» https://tetragonika.govapp.gr/Server/Statistics προκύπτει αύξηση των τ.μ. κατά 55,389% .

Τετραγωνικά μέτρα ηλεκτροδοτούμενων από ΔΕΔΔΗΕ 107.775

Τετραγωνικά μέτρα από δηλώσεις ηλεκτροδοτούμενων 167.470

Διαφορά 59.695

Ποσοστό αύξησης τετραγωνικών 55,389%

Πλήρης απαλλαγή Δημοτικών Τελών

 • Άποροι
 • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω,με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
 • Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκναμε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€
 • Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€ .
 • Χήρος – Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
 • Μονογονεικές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
 • Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια ( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών κατά το 50%

 • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€.
 • Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€.
 • Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€.
 • Μακροχρόνια Άνεργοι( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€
 • Για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών απαιτείται η αίτηση των εν δυνάμει δικαιούχων δημοτών να ενταχθούν στις σχετικές προβλέψεις προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πουαποδεικνύουν την δυνατότητα ένταξης τους.

Αφήστε μια απάντηση