Δήμος Επιδαύρου : Κλαδέψτε δένδρα και θάμνους που εμποδίζουν την διέλευση οχημάτων στους δρόμους.

0

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθμ.1/ΦΕΚ1691/Β’/22-8-2008 Αγρονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση 1011/4/3στ/ΦΕΚ933/Β’/19-5-2009: «Απαγορεύεται να αφήνονται προεξέχοντα σε δρόμους ή μονοπάτια, κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διάβαση πεζών και οχημάτων ή να ανοίγονται τάφροι ή άλλες εκβαθύνσεις, ώστε η διέλευση να καθίσταται επικίνδυνη.» 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου: «Οι ιδιοκτήτες οικιών, επιχειρήσεων ή οικοπέδων, οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να κλαδεύουν τα δέντρα ή τα φυτά που βγαίνουν σε δημοτικό δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο. Αν παρ’όλες τις συστάσεις του Δήμου, αδιαφορούν για την κλάδευση τους, τότε αυτήν αναλαμβάνει ο Δήμος καταλογίζοντας σε αυτούς τα έξοδα και επιβάλλοντας πρόστιμο 30 Ευρώ». 

Με βάση τα ανωτέρω και έως την 28/02/2021 καλείστε, οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων (εντός και εκτός οικισμών) να προβείτε στην αποκλάδωση των δένδρων ή και θάμνων που εξέχουν προς το οδικό δίκτυο, δρόμους, μονοπάτια καθώς εμποδίζουν την διέλευση πεζών και οχημάτων,. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος θα μεριμνήσει για την κοπή ή αποκλάδωση και αποκομιδή τους, επιβαρύνοντας οικονομικά τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. 

Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Αφήστε μια απάντηση