Δείτε live την Τρίτη 09/02/2021το Δημοτικό Συμβούλιο.

0

Δείτε την Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 19:00 σε ζωντανή μετάδοσή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα Θέματα που θα συζητηθούν :

  1. 1 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
  2. 1 η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021
  3. Τροποποίηση του εγκεκριμένου με την 74/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Επιδαύρου”
  4. Έγκριση συμμετοχής του Δ11μου Επιδαύρου ως μέλος στο ”Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη” και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής
  5. Εξέταση αίτησης εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό
  6. Ορισμός μελών επιτροπών που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
  7. Εξέταση αίτησης υπαλλήλου του Δήμου Επιδαύρου περί έγκρισης χορήγησης προκαταβολής μισθού

8. Ππαραλαβή του πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν έκτακτοι διαχειριστικό έλεγχο στα ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου” και “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου

Αφήστε μια απάντηση