Δελτίο Τύπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης Επιδαύρου” σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών.

0

Στις 22/01/2021 η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας ανάρτησε το δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας προσκαλώντας σε υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, (από 05 Φεβρουαρίου έως 20 Μαΐου 2021).

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό κρίκο στην, μετά το 2020, δασική στρατηγική της «πράσινης» ανάπτυξης, της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση (Ν.Δ.) όπως και οι προηγούμενες (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ). Έχουν στόχο να συμβάλλουν ώστε συνδυασμένα να ενταχτούν τα δάση στην επιτάχυνση της υλοποίησης του κερδοφόρου επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους, στα πλαίσια της κυκλικής και «βιώσιμης» οικονομίας.

Αυτός ο στόχος προϋποθέτει ότι μέσα από τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές. Είναι προφανές ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος χιλιάδων μικροϊδιοκτητών γης αλλά και μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, αφού δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα τσουχτερά χαράτσια του τέλος για προσφυγές – ενστάσεις – αντιρρήσεις για το χαρακτήρα των εκτάσεων, καθώς και στις αμοιβές ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογραφικά κ.λπ.

Είναι ενδεικτικό ότι για την σύνταξη της ένστασης στα «λάθη» των δασικών χαρτών, το κόστος διαμορφώνεται από 300 έως 4.000 ευρώ, που είναι απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους που δεν έχουν αποταμιεύσεις, αλλά μόνο χρέη που δεν μπορούν να πληρώσουν. Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στο ότι οι δασικοί χάρτες  έχουν χαρακτηρίσει χιλιάδες στρέμματα εκτάσεων ως αγροτικές εκτάσεις κατά το παρελθόν (αεροφωτογραφίες του 1945) και δάση ή δασικές εκτάσεις σήμερα (αεροφωτογραφίες του 2007). Επίσης, οφείλονται στο γεγονός ότι έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως «μη δασικές» από τη Δ/νση Δασών Αργολίδας, εντούτοις δεν έχουν όλες συμπεριληφθεί στην πρόσφατη ανάρτηση. Επίσης, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερα καλλιεργούνται, είναι επιλέξιμες και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Η μη ακριβής αποτύπωσή τους θα αμφισβητήσει τη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής ή της επιλεξιμότητας βοσκήσιμων εκτάσεων, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων – επιδοτήσεων, που έλαβαν στο παρελθόν.

Πρακτικά, όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν θα αποφύγουν τον αποχαρακτηρισμό των δασικών χαρτών στον μικρό κλήρο τους που ουσιαστικά διευκολύνεται να συγκεντρωθεί αργότερα σε λίγα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η «νέα πολιτική για τα δάση» αναγνωρίζει τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα, θεωρώντας την απογραφή των δασικών εκτάσεων ως «ένα μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο», για να ξέρει ο επενδυτής με την κύρωση των δασικών χαρτών τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσής του. Αυτή όμως η πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών, γιατί οδηγεί στην παραπέρα επιδείνωση των ταξικών – κοινωνικών αντιθέσεων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, το οποίο τάχα έρχεται να προστατέψει.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Μπορούν να λειτουργήσουν με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και του περιβάλλοντος και όχι των κερδών, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Παλεύουμε σ’ αυτό το πλαίσιο για κοινούς αγώνες με την εργατική τάξη και όλα τα λαϊκά στρώματα για να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης αλλά και των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων δημιουργούνται από την αντιλαϊκή αυτή πολιτική.

Καλούμε το Δ.Σ. να συζητήσει άμεσα το θέμα, σε συνεδρίαση του, και να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε:

  • Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα.
  • Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό
  • Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.
  • Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των, μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.
  • Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Επίδαυρος 08/02/2021

Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Επιδαύρου

Μπουρδάκος Ναπολέων

Δημοτικός Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση